Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 3:12 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 48-18 om personlig assistance - arbejdsgiver - tilskud - ATP - feriepenge

Principafgørelsen fastslår
Der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden.

Når der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende, der selv udfører personlig assistance for en ansat i egen virksomhed, kan der ikke ydes tilskud til feriepenge og ATP.

I den konkrete sag udførte indehaveren af et gulvfirma selv den personlige assistance for sin medarbejder, der var bevilget personlig assistance fra kommunen.

Kommunen gav tilskud til løn, men gav afslag på tilskud til feriepenge og ATP mv.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at udbetaling af tilskud til personlig assistance til virksomhedens indehaver, når denne fungerer som personlig assistent, ikke ses at være i strid med formålet med reglerne om personlig assistance.

Med hensyn til afregning af ATP og feriepenge mv. lagde Ankestyrelsen vægt på, at en selvstændig ikke er ansat i sit eget firma og derfor ikke afregner feriepenge og ATP af de timer, der udføres personlig assistance for. Tilskuddet til personlig assistance indgår dermed i virksomhedens overskud, hvoraf den selvstændige selv skal sørge for penge til pension og ferie.
Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en ansat, samt i givet fald, om der skal ydes tilskud efter reglerne om en ansat personlig assistent eller tilskuddet skal beregnes som om, der er rekvireret en personlig assistent fra et vikarbureau.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 727 af den 7. juli 2009.

• § 1 om lovens formål.

• § 6, stk. 1, om at tilskuddet ydes til virksomheden.

• § 7, stk. 1, om ansættelsesformen.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 817 af 26. juni 2013 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

• § 22, stk. 1, om tilskuddets størrelse.

• § 23, stk. 1, om tilskud til feriegodtgørelse mv., og stk. 2, om, at disse tilskud ikke kan ydes til udgift til vikarbureau.

Praksis


Ankestyrelsen har ikke principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afregning af personlig assistance for din medarbejder. X Kommune afgjorde sagen den 31. oktober 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til udbetaling af tilskud til personlig assistance for din medarbejder med studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten.

• Du har ikke ret til udbetaling af ATP og feriepenge.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en indehaver af en virksomhed, der udfører personlig assistance for en ansat.

Vi vurderer også, at afregningen i disse tilfælde skal ske som om den personlige assistent var rekvireret fra et vikarbureau. Det vil sige uden ATP og feriepenge.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger kommunens afgørelse om bevilling af personlig assistance til din medarbejder til grund. Vi har derfor alene forholdt os til spørgsmålet om afregning af tilskud til personlig assistance.

Vi er opmærksomme på, at du fungerer som personlig assistent for din medarbejder. Vi er også opmærksomme på, at du ikke er ansat i virksomheden, da du er indehaver.

Vi lægger dog vægt på, at udbetaling af tilskud til personlig assistance til virksomhedens indehaver, når denne fungerer som personlig assistent, ikke ses at være i strid med formålet med reglerne om personlig assistance.

Vi lægger vægt på, at lovens formål er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Med hensyn til afregning af ATP og feriepenge lægger vi vægt på, at en selvstændig ikke er ansat i sit eget firma og derfor ikke afregner feriepenge og ATP af de timer, der udføres personlig assistance for. Tilskuddet til personlig assistance indgår i virksomhedens overskud.

Vi er opmærksomme på, at den selvstændige ud af virksomhedens overskud selv skal sørge for penge til pension og ferie.

Vi er også opmærksomme på, at der dermed bliver en forskel i størrelsen af tilskud alt efter, om virksomhedens indehaver udfører den personlige assistance i en personligt ejet virksomhed eller som ansat i eget selskab.

Det kan dog ikke føre til et andet resultat, da samme forskel ses, når den personlige assistent ansættes i virksomheden frem for at rekvireres via et vikarbureau. Lovgiver ses således at have taget stilling hertil i forbindelse med udarbejdelse af reglerne.

Om reglerne
Reglerne om personlig assistance har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Efter reglerne ydes tilskud til en virksomhed til aflønning m.v. af en personlig assistent for en ansat eller for en person, der skal ansættes i virksomheden, eller for virksomhedens indehaver.

Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau.

Tilskuddets størrelse til løn eller til udgift til vikarbureau svarer til studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten, jf. dog § 24. Ud over tilskud til løn kan tilskud ydes til bl.a. feriegodtgørelse, ATP. Disse tilskud kan ikke ydes til udgift til vikarbureau.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron