Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - ferieårets udløb

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - ferieårets udløb

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 12:13 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 90-19 om ledighedsydelse - feriepenge - indtægt - automatisk udbetaling - ferieårets udløb

Principmeddelelsen fastslår


Feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages i borgerens ret til ledighedsydelse efter de almindelige regler om fradrag for indtægter.

Efter ferielovens regler udbetales feriegodtgørelse på 2.250 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag automatisk ved ferieårets udløb.

Når en borger automatisk får udbetalt feriegodtgørelse ved ferieårets udløb, har borgeren ikke mulighed for at fravælge at få udbetalt feriegodtgørelsen, ligesom borgeren heller ikke længere har mulighed for at vælge i stedet at afholde ferie med feriegodtgørelsen.

Reglerne om ret til ledighedsydelse, herunder supplerende ledighedsydelse, under ferie finder alene anvendelse, når retten til antallet af feriedage beregnes, og når der beregnes ydelse under afholdelse af ferie.

Feriegodtgørelse, som udbetales, uden at der afholdes ferie, skal derfor anses som en indtægt, der skal fradrages i borgerens ret til ydelse på udbetalingstidspunktet.

Der sker ikke fradrag for feriepenge, der udbetales, uden at der afholdes ferie, hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler. Kommunen skal derfor, inden den træffer afgørelse, undersøge, om der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

Hvis der ikke har været en feriehindring, skal ledighedsydelsen nedsættes med 30 procent af lønindtægten og anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.686 kr. (2019-niveau) og herefter med 55 procent.

I den konkrete sag fik borger automatisk udbetalt 1.900 kr. i feriegodtgørelse den 1. maj 2019. Borger oplyste, at han ikke havde afholdt ferie i ferieåret 2018/2019, og at han ikke var klar over at feriepengene automatisk blev udbetalt. Kommunen anvendte reglerne om udbetaling af supplerende ledighedsydelse og lagde vægt på, at der skulle modregnes 25 dages ret til ledighedsydelse, i maj og juni måned 2019, fordi feriegodtgørelsen skulle dække 25 feriedage.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at feriegodtgørelse, der automatisk kommer til udbetaling ved ferieårets udløb, skal fradrages efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelse. Kommunen skulle i den konkrete sag omregne den udbetalte feriegodtgørelse til en bruttoindtægt og fradrage 30 procent af dette beløb i borgerens ret til ledighedsydelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om den feriegodtgørelse, som en borger efter ferieloven automatisk får udbetalt ved ferieårets udløb, skal fradrages i borgerens ret til ledighedsydelse med det antal dage, som feriegodtgørelsen er beregnet til at dække, eller om den skal fradrages som en indtægt i ledighedsydelsen på udbetalingstidspunktet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

– § 74 d, stk. 3, om fradrag for indtægter

– § 74 d, stk. 5, om fastsættelse af regler om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen

– § 74 e, stk. 6, om ret til supplerende ledighedsydelse.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse, nr. 1604 af 18. december 2018.

– § 5, stk. 1, 2 og 5, om indtægter der medfører fradrag i ledighedsydelsen

– § 12, stk. 1, nr. 17, om fradrag ved udbetaling af feriepenge (feriehindring)

– § 14, om beregning af fradraget

– § 19, stk. 3, om efterregulering.

Ferielov, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019.

– § 34 a, stk. 1, om automatisk udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb.

Praksis

Kasserede:

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

A-41-03 om at der ikke skal ske fradrag i ledighedsydelse for feriepenge optjent i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold før visiteringen til fleksjob, når feriepengene udbetales efter reglerne i den dagældende bekendtgørelse om ferie, og den manglende afholdelse af ferie skyldes egen sygdom.

Der er kommet nye regler på området.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X afgørelse om fradrag i ledighedsydelse. X afgjorde sagen den 24. maj 2019.

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

– Kommunen har ikke ret til at nedsætte din ret til ledighedsydelse med 25 dage i maj og juni 2019, fordi du automatisk har fået udbetalt 1.938,27 kr. i feriepenge.

– De feriepenge, der er udbetalt til dig den 1. maj 2019, er indtægter, der skal fradrages i din ydelse.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at de feriepenge, der automatisk er udbetalt til dig den 1. maj 2019, er indtægter, der skal fradrages i din ledighedsydelse.

Vi vurderer, at du ikke har afholdt ferie i de dage, som udbetalingen af feriepenge skal dække, og at der ikke har været en feriehindring.

Vi vurderer derfor, at beregningen af fradraget skal ske efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelsen, og at fradraget derfor er 30 procent af dine brutto-feriepenge.

Kommunen skal omregne dine udbetalte feriepenge (1.938,27 kr.) til en bruttoindtægt og fradrage 30 procent af dette beløb i din ledighedsydelse.

[…]

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at indtægter fra arbejde medfører fradrag i den udbetalte ledighedsydelse, medmindre den efter reglerne er undtaget fra fradrag. Feriepenge der udbetaltes, hvor der har været feriehindring, er undtaget fra fradrag.

Vi lægger også vægt på, at der er udbetalt (netto) 1.938,27 kr. til dig i feriepenge den 1. maj 2019.

Vi lægger ligeledes vægt på din oplysning om, at du ikke har afholdt ferie i ferieåret 2018/2019, og at du ikke var klar over, at feriepengene automatisk blev udbetalt til dig. Feriepengene er derfor ikke udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie.

Vi lægger endelig vægt på, at fradraget skal beregnes efter reglerne om fradrag for indkomst i ledighedsydelsen.

Der skal således ske fradrag for 30 procent af bruttobeløbet af dine feriepenge i din ledighedsydelse.

Om reglerne

Efter reglerne sker der fradrag i ledighedsydelsen med 30 pct. af løn og anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, indtil bruttoindkomsten inkl. arbejdsgiverens og den fleksjobvisiteredes eget pensionsbidrag udgør 14.686 kr. (2019-niveau) og med 55 pct. af indtægten derover.

Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven m.v., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron