Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Fleskjob og pension for tabt arbejdsfortjeneste

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

Fleskjob og pension for tabt arbejdsfortjeneste

Indlægaf Nathalieandersen » ons nov 27, 2013 4:10 pm

Hej,

Jeg har et par spørgsmål:

Hvad kan kommune modregne i fleksjobydelse (den ydelse som tillægges arbejdsgiverens løn)?

Kan kommune modregne samlevers indtægt i fleksjobydelse? (mens man har et fleksjob og ikke er ledig fleksjobber)?

Kan de modregne eventuel pension for tabt arbejdsfortjeneste fra Danica i fleksjobydelsen?

Mvh

Nathalie Andersen
Nathalieandersen
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: ons nov 27, 2013 2:47 pm

Re: Fleskjob og pension for tabt arbejdsfortjeneste

Indlægaf Louise Schelde » fre dec 06, 2013 2:00 pm

Kære Nathalie,

En løn til fleksjob beregnes ud fra, at arbejdsgiver betaler løn inklusive pension for den faktiske arbejdsindsats omregnet til timetal. Kommunen betaler herudover et fleksløntilskud til medarbejderen. Den arbejdsindtægt som udbetales fra arbejdsgiver nedsætter tilskuddet fra kommunen, der maksimalt udgør 204.152 kroner om året.
Hvis arbejdslønnen er cirka 37.000 kroner pr. måned – uanset timetal – bortfalder fleksløntilskuddet helt jf. BEK nr 1425 af 23. december 2012. Jeg indsætter § 2 fra bekendtgørelsen, som beskriver beregningen.

Såfremt i er omfattet af den gensidige forsørgerpligt i Lov om aktiv socialpolitik § 2, fordi den ene modtager kontanthjælp - vil der kunne blive tale om en modregning af løn - fx. med et supplementsudbetaling.

Løn modregnes som ovenfor anført i fleksjobsydelsen - eller det der står i stedet for løn. Såfremt der er udbetaling af ledighedsydelse i en ledighedsperiode, vil modregning ske efter bekendtgørelse nummer 1424 af 23. december 2012. Det vil sige modregning af eventuel løn, eller pensioner. De ydelser der er fritaget for modregning fremgår af bekendtgørelsens § 11, som jeg indsætter nedenfor.

Jeg håber det var svar nok.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

Bekendtgørelse nummer 1425
§ 2. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af lønindtægten, indtil indtægten inkl. arbejdsgiverens og den ansattes pensionsbidrag pr. måned før skat udgør 13.208 kr. (2013-niveau). For den lønindtægt, der ligger over 13.208 kr. (2013-niveau) pr. måned før skat, nedsættes fleksløntilskuddet med 55 pct.
Stk. 2. Hvis en ansat i fleksjob har anden lønindtægt eller indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, finder stk. 1, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Hvis en ansat i et fleksjob får udbetalt løn under sygdom, barsel eller ferie eller modtager feriegodtgørelse under ferie, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Bekendtgørelse 1424:
§ 11. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:
1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.
3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.
5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.
6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.
7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.
11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.
13) Underholdsbidrag.
14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.
15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).
16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.
17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm


Tilbage til Juridisk forum til fleksjob og ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron