Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Pension - efterregulering - sygdom

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Pension - efterregulering - sygdom

Indlægaf Louise Schelde » ons jan 04, 2012 5:06 pm

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om efterregulering af pension. Principafgørelsen har nummer 22-12. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
En pensionist kunne ikke få reguleret pensionen for 2006 og 2007, uanset alvorlig sygdom i 2006 og 2007, da perioden lå mere end 6 måneder forud for tidspunktet, hvor pensionisten meddelte kommunen ændringerne i indtægten for 2006 og 2007.

Pensionisten bad i 2010 kommunen om efterbetaling af pension for 2006 og 2007. Pensionsmeddelelserne indeholdt vejledning om oplysningspligt og om, at der højst kan efterbetales for 6 måneder forud for det tidspunkt, hvor kommunen har fået besked om ændringerne. Kommunen havde ikke begået fejl ved at fastsætte pensionen for 2006 og 2007 efter pensionslovens § 39.

Afgørelse:
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om virkningstidspunktet for ændringer af løbende ydelser.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til efterregulering af din pension for 2006 og 2007

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ankestyrelsen finder, at der ikke er grundlag for at genoptage beregning af pension for tidligere år, som ikke har været påklaget inden for klagefristen.

Vi har lagt vægt på, at kommunens pensionsafdeling først den 16. marts 2010 fik besked om dine indtægtsændringer for 2006 og 2007. Du har således givet meddelelse om dine indtægtsændringer mere end 6 måneder efter udløbet af den periode, du ønsker reguleret.

Som udgangspunkt foretages der ikke efterregulering af pension, der er udbetalt. Der kan højst ske omregning med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder forud for det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har modtaget oplysning om de ændringer, der medfører en højere pension.

Der kan dog ske genoptagelse af tidligere beregninger, hvis der er sket sagsbehandlingsfejl, eller der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis kommunen havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse.

De oplysninger, du er kommet med i 2010 forelå også, da du modtog afgørelserne om beregningerne af din pension, og de er således ikke nye. Det forhold, at du på grund af sygdom ikke havde overskud til at give kommunerne oplysninger er ikke tilstrækkeligt grundlag for at genoptage sagen.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har fulgt fremgangsmåden om fastsættelse af din pension, at du på et tidligere tidspunkt havde mulighed for at korrigere kommunens oplysninger om din indtægt, og at lovgiver har taget stilling til, at regulering af pensionen kun kan ske for 6 måneder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget oplysningerne om indtægtsændringerne.

Bemærkninger til klagen:

Du har oplyst, at du mener kommunen har begået en fejl ved beregning af din pension for 2006 og 2007, fordi de beløb, der er anført som lønindtægt på dine pensionsmeddelelser, ikke stemmer med din faktiske lønindkomst i de pågældende år.

Vi bemærker, at indtægtsgrundlaget for beregning af pension er det senest afsluttede indkomstår, således at indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Det betyder, at din pension for 2006 er beregnet på baggrund af indkomstgrundlaget for 2004, og at din pension for 2007 er beregnet på baggrund af indkomstgrundlaget for 2005.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster