Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

modregning i efterløn ved modtagelse af svagelighedspension

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

modregning i efterløn ved modtagelse af svagelighedspension

Indlægaf susanne baere » tirs jul 19, 2016 6:50 pm

Jeg modtager en almindelig svagelighedspension - en tjenestemandspension, og har nu søgt efterløn.
Skal denne svagelighedspension modregnes i efterlønnen?

bedste sommerhilsner
Susanne
susanne baere
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs jul 19, 2016 6:39 pm

Re: modregning i efterløn ved modtagelse af svagelighedspens

Indlægaf Louise Schelde » ons aug 17, 2016 6:22 pm

Kære Susanne,

Tjenestemandspension og svagelighedspension har betydning for din efterløn. Svagelighedspensionen opdeles i 2 - nemlig almindelig svagelighedspension jf. tjenestemandslovens § 2 og kvalificeret svagelighedspension jf. tjenestemandslovens § 7.

Kvalificeret svagelighedspension bliver ikke modregnet, men det bliver den almindelige svagelighedspension.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Re: modregning i efterløn ved modtagelse af svagelighedspens

Indlægaf susanne baere » lør aug 27, 2016 10:47 am

Tak for dit svar. Jeg tillader mig imidlertid at rette henvendelse til dig på ny.
Jeg begyndte at modtage arbejdsløshedsdagpenge efter at være raskmeldt efter en længere
sygdomsperiode, der førte til min afsked som tjenestemand med almindelig svagelighedspension.
I første omgang foretog min arbejdsløshedskasse modregning i dagpengene på grund af pensionen. Jeg undersøgte sagen nærmere og blev i den forbindelse opmærksom på blandt andet et indlæg på internettet fra advokaterne Bach skrevet af dig.
Indlægget, der vedlægges, omhandlede spørgsmålet om modregning i
beskæftigelsesydelse/arbejdsløshedsdagpenge/efterløn og indeholdt en beskrivelse af principafgørelser truffet af Ankestyrelsen, hvis afgørelser gik ud på, at der ikke skulle ske modregning af tjenestemandspensioner, der var givet som svagelighedspensioner.
Herudover blev jeg opmærksom på to indlæg fra henholdsvis fagforeningen BUPL og
Bibliotekarforbundet, hvor der begge steder blev givet udtryk for den opfattelse, at der ikke skulle ske modregning uanset om der var tale om almindelig eller kvalificeret tjenestemandspension.
På grundlag heraf gav jeg over for min arbejdsløshedskasse udtryk for, at jeg mente, at de ikke var berettiget til at foretage fradrag i mine arbejdsløshedsdagpenge, hvilket de gav mig medhold i og ændrede udbetalingen med tilbagevirkende kraft. Arbejdsløshedskassen oplyste samtidig mundtligt, at der heller ikke skulle modregnes i min efterløn. Jeg blev ikke hverken skriftligt eller mundtligt bedt om at oplyse, om min tjenestemandspension var givet som almindelig eller kvalificeret svagelighedspension.
Jeg har fra den 2. august 2016 modtaget efterløn. Ved udbetalingen konstaterede jeg, at der var foretaget modregning på grund af min tjenestemandspension, hvorfor jeg på ny gjorde
arbejdsløshedskassen opmærksom på, at min pension var en svagelighedspension.
Nu fremførte arbejdsløshedskassen imidlertid det synspunkt, at det kun var kvalificeret
svagelighedspension, der var fritaget for modregning. Det blev begrundet med henvisning til en vejledning fra Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (senere flyttet til Styrelsen for Arbejdsløshedskasserne), der vedlægges her. Jeg ved ikke, om vejledningen er givet på foranledning af min sag.
Når jeg sammenholder Centrets vejledning med ovennævnte afgørelser fra Ankestyrelsen og
tilkendegivelserne fra BUPL og Bibliotekarforbundet, får jeg det indtryk, at Centrets vejledning muligvis er udtryk for en ændring af en hidtil anvendt fortolkningspraksis til ugunst for en gruppe af tjenestemænd.
Ankestyrelsens afgørelser indeholder ikke nogen sondring mellem almindelig og kvalificeret
svagelighedspension. Jeg mener, at hvis Ankestyrelsen tillagde sondringen betydning for afgørelserne, så måtte Styrelsen omtale sondringen i sine afgørelser, uanset om de tjenestemænd, hvis sager afgørelserne omfattede, havde fået tildelt almindelig eller kvalificeret tjenestemandspension. Jeg mener derfor, at Ankestyrelsens afgørelser kan forstås således, at svagelighedspensioner til tjenestemænd ikke skal fradrages, uanset om de er givet som almindelige eller kvalificerede.
De to tilkendegivelser fra BUPL og Bibliotekarforbundet peger ligeledes i retning af, at der på tidspunktet for deres fremsættelse gjaldt en anden fortolkningspraksis end den, som Centrets vejledning anviser.
På grund af min tvivl vil jeg bede dig om at oplyse, om din vurdering er begrundet i kendskab til Centrets vejledning, eller i modsat fald hvilke myndighedsafgørelser, du har baseret din vurdering på.
Hvis der skulle være tale om en ændret fortolkningspraksis på grundlag af Centrets vejledning, mener jeg, at der kan rejses tvivl om berettigelsen af ændringen, fordi jeg mener, at en hidtil gældende fortolkningspraksis ikke ”bare” kan ændres, med mindre der er sket en ændring af de love og bestemmelser, der ligger til grund for afgørelserne, hvilket ikke synes at være tilfældet her.
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Susanne Baeré

vejledning, modtaget fra A-kassen, vedlægges her:
Dagpengenes størrelse, fradrag (15-653-0276)
Arbejdsmarkedspladsens Videnbank (ARVID)s afgørelse af 15. december 2015
Referencer:
BEK. nr. 1344 af 11/12 2009 § 11
BEK. nr. 1344 af 11/12 2009 § 8
Resume
Vejledende udtalelse om at kun tjenestemandspensioner, der bliver udbetalt efter § 7 i tjenestemandspensionsloven eller pensionsregulativet for kommuner, kan anses for svagelighedspensioner. Disse pensioner medfører ikke fradrag i dagpenge og efterløn.

...

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen har den 10. december 2015 fået jeres brev om diskretionær afskedigelse af tjenestemænd og fradrag i dagpengene.

Vejledende udtalelse
Vi er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne.
Vi kan generelt udtale følgende:
Pensioner, der udbetales løbende, og som er led i et ansættelsesforhold, skal medføre fradrag i dagpengene. Dette gælder tjenestemandspensioner, som altid vil være led i et ansættelsesforhold.

Det står i § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1344 af 11. december 2009 om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v. (fradragsbekendtgørelsen).

Der er i fradragsbekendtgørelsens § 11, nr. 14, en undtagelse fra § 8, idet pensioner, der udbetales som tab af erhvervs-/arbejdsevne er undtaget. Det drejer sig om invalidepensioner.

Med hensyn til tjenestemænd er der er i vejledningen til fradragsbekendtgørelsens § 11, nr. 14, nævnt svagelighedspensioner for tjenestemænd. Det er styrelsens opfattelse, at svagelighedspensioner, er de pensioner, som er nævnt i pensionsregulativets § 7.

Det er styrelsens vurdering, at tjenestemænd, der afskediges alene efter § 2 i pensionsregulativ af 2013 for kommuner, ikke er omfattet af undtagelsen i fradragsbekendtgørelsens § 11, nr. 14. Det gælder også selv om afskedigelsen sker på grund af helbred.

Det er begrundet i, at § 11, nr. 14, i fradragsbekendtgørelsen er indført med henblik på fradragsfrihed for invalidepensioner, og at svagelighedspension efter pensionsregulativets § 7 er den bestemmelse, der for tjenestemændenes vedkommende svarer til invalidepension.

Ovenstående gælder også tjenestemænd, der afskediges i henhold til tjenestemandspensionsloven, se lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010.

Det er styrelsens vurdering, at ovenstående også gælder for fradrag i efterlønnen for pensioner.
susanne baere
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs jul 19, 2016 6:39 pm


Tilbage til Juridisk forum til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster