Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Fleksjob - midlertidig fleksjob - permanent fleksjob

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Fleksjob - midlertidig fleksjob - permanent fleksjob

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 11:01 am

Ankestyrelsens principafgørelse 35-18 om midlertidigt eller permanent fleksjob - første fleksjob

Principafgørelsen fastslår
Kommunen bevilger fleksjob for 5 år ad gangen.

Formålet med midlertidig bevilling og reglerne om opfølgning er at understøtte den progression, som kan være resultatet af tid og erfaring i et konkret job/arbejdsplads og som betyder, at der kan ske en forøgelse af borgerens timetal eller arbejdsintensitet i det konkrete fleksjob eller med andre opgaver eller på en anden arbejdsplads.

Perioden på 5 år løber fra ansættelsesforholdets begyndelse.

Hvis fleksjobbet ophører, inden der er gået 5 år, bevilger kommunen et nyt fleksjob for en periode på 5 år, hvis betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Over 40 år
Personer over 40 år kan få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed, og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Et permanet fleksjob til en person over 40 år, der fortsat er i sit første fleksjob, kan først bevilges efter 5 år.

Får personen sit andet fleksjob, før pågældende fylder 40 år, udløser det ikke ret til et permanent fleksjob, når pågældende fylder 40 år.

En person over 40 år kan få et permanent fleksjob, når personen efter ophør af første fleksjob ansættes i sit andet fleksjob og fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Det gælder uanset længden af det første fleksjob.

Er der tale om flere sideløbende fleksjob, kan borgeren ikke få et permanent fleksjob, før det første fleksjob er ophørt. Det vil sige, at kommunen ikke kan give permanent fleksjob til en person, der sideløbende med første fleksjob, begynder i et nyt fleksjob.

Reglerne om midlertidigt fleksjob gælder ikke for fleksjob, hvor ansættelsen er sket inden 1. januar 2013.

De konkrete sager
I sag nr. 1 fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren, der var 49 år, fortsat var i sit første fleksjob.

En ændring af timetallet i det første fleksjob betød, at borgeren fortsatte i første fleksjob, men med færre timer. Det var borgerens helbredsforhold, der var årsag til ændringen i timetallet, fordi skånehensynene ikke kunne tilgodeses fuldt ud. Borgeren fik godkendt yderligere et fleksjob for den resterende arbejdsevne.

Det er Beskæftigelsesudvalgets vurdering, at kommunen ikke kan give permanent fleksjob, før det første fleksjob er ophørt, og borgeren over 40 år får et nyt fleksjob.

I sag nr. 2 fastslog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at borgeren, der fyldte 40 år, mens han var i sit andet fleksjob, ikke havde ret til at få gjort dette til et permanent fleksjob.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at borgerens 40 års fødselsdag hverken udløser en pligt for kommunen til at vurdere sagen, eller en ret for borgeren til at få spørgsmålet vurderet. Borgeren forbliver i et midlertidigt fleksjob, indtil borgeren skifter fleksjob, eller der er gået 5 år.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvornår kommunen skal træffe en afgørelse om et permanent fleksjob.

Reglerne

Love og bekendtgørelser
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse 1342 af 21. november 2016.

• § 70 c, om midlertidige fleksjob.
• § 70 d, stk. 3, om status efter 4½ år.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger
Vi har også anvendt Vejledning om fleksjob nr. 9345 af 7. april 2017.

• Pkt. 3 om midlertidigt fleksjob.

De konkrete sager

Sag nr. 1, j.nr. 2017-4120-33416

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fleksjob. X Kommune afgjorde sagen den 1. juni 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:


• Du har ikke ret til et permanent fleksjob på nuværende tidspunkt.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke kan få et permanent fleksjob, før ansættelsen i dit første fleksjob er ophørt, eller der er gået 5 år fra ansættelsen start.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at reglen i § 70 c tager udgangspunkt i ansættelsesforholdet, det vil sige tidspunktet for ansættelse i fleksjob.

Vi lægger vægt på, at du er bevilget midlertidigt fleksjob den 22. september 2015 i 5 år, idet du fra denne dato er ansat i fleksjob, der er godkendt af kommunen.

Det betyder, at perioden på 5 år løber fra den 22. september 2015.

Kommunen har den 13. maj 2016 vurderet, at der fra 1. juni 2016 var grundlag for at nedsætte din arbejdstid fra 14 til 9 timer i fleksjobbet, fordi dine skånebehov ikke var fuldt ud tilgodeset.

Du er sideløbende ansat i dit andet fleksjob fra den 1. september 2016 med henblik på at udnytte din arbejdsevne.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det første fleksjob fortsat består. Kommunen skal derfor ikke ved godkendelse af det supplerende fleksjob foretage en vurdering af, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, så overgang til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed. Den vurdering skal kommunen først foretage, efter du er fyldt 40 år og har været i fleksjob i 5 år, eller i forbindelse med ansættelsen i et nyt fleksjob efter ophør af første fleksjob.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at formålet med midlertidig bevilling og reglerne om opfølgning er at understøtte den progression, som kan være resultatet af tid og erfaring i et konkret job/arbejdsplads, og ¬som betyder, at der kan ske en forøgelse af borgerens timetal eller arbejdsintensitet i det konkrete fleksjob eller med andre opgaver eller på en anden arbejdsplads.

Om reglerne
Hovedreglen er, at jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år.

Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Personer, der er fyldt 40 år, kan få et permanent fleksjob efter det første fleksjob. Det er et krav, at jobcenteret vurderer, at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Det fremgår af bemærkninger til loven og vejledningen om fleksjob, at den 5-årige periode skal beregnes fra ansættelsen i fleksjobbet.

Personer, der er fyldt 40 år, kan desuden få et permanent fleksjob før udløb af 5 års fristen, hvis personen ophører i det første fleksjob, inden de 5 år er gået.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-4120-47240

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fleksjob. X Kommunes afgjorde sagen den 24. august 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til et permanent fleksjob fra den 21. august 2017 eller tidligere.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen


Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du tidligst kan få et permanent fleksjob, når du, efter du er fyldt 40 år, begynder i et nyt fleksjob, og du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at reglen i § 70 c tager udgangspunkt i ansættelsesforholdet. Det vil sige tidspunktet for ansættelse i fleksjob.

Vi lægger desuden vægt på, at permanent fleksjob kan bevilges til personer, der er fyldt 40 år.

Du er ansat i dit første fleksjob fra den 15. august 2014 til den 1. juli 2015.

Vi lægger vægt på, at du er bevilget et nyt midlertidigt fleksjob den 6. juli 2015 i 5 år, idet du fra denne dato er ansat i et nyt job, der er godkendt af kommunen som et fleksjob.

Vi lægger også vægt på, at du den 6. juli 2015 ikke var fyldt 40 år.

Vi er opmærksomme på, at du mener, at du har ret til et permanent fleksjob, da du fyldte 40 år den XX. januar 2017, og du mener, at kommunen har vejledt dig forkert. Du har derfor søgt om et permanent fleksjob den 21. august 2017.

Det ændrer ikke vores vurdering.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det efter reglerne ikke kan pålægges kommunen at foretage en vurdering, når en ansat i fleksjob fylder 40 år. Det betyder, at du ikke har ret til at få spørgsmålet om permanent fleksjob vurderet den XX. januar 2017, hvor du fyldte 40 år.

Om reglerne
Hovedreglen er, at jobcenteret bevilger fleksjob for en periode af 5 år.

Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Personer, der er fyldt 40 år, kan dog få et permanent fleksjob efter det første fleksjob. Det er et krav, at jobcenteret vurderer, at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Det fremgår af bemærkninger til loven og vejledningen om fleksjob, at den 5-årige periode skal beregnes fra ansættelsen i fleksjobbet.

Det fremgår også af vejledningen om fleksjob, at en person over 40 år kan få et permanent fleksjob, når personen efter ophør af første fleksjob ansættes i sit andet fleksjob og fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Det gælder uanset længden af det første fleksjob.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron