Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Arbejdsskade - efterløn - skatteforhold - højesteretsdom

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Arbejdsskade - efterløn - skatteforhold - højesteretsdom

Indlægaf Louise Schelde » ons jun 03, 2015 9:11 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 19-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - efterløn - skatteforhold - højesteretsdom

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Erstatning for tab af erhvervsevne skal fastsættes uafhængigt af den sikredes skattemæssige forhold. Der er således i forbindelse med erstatningsudmålingen ikke mulighed for at inddrage skatteforhold, herunder skattenedslag for seniorer. Ankestyrelsen tog ved denne vurdering udgangspunkt i Højesterets dom af 3. februar 1998 (U. 1998.553H) og Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer (5. udgave), side 541.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17, stk. 1 og 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvilken betydning skatteforhold har for erstatningsudmålingen.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17, stk. 1 og 2, fastslår, at en tilskadekommen har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført en nedsat evne til at tjene penge ved arbejde. Tabet vurderes i forhold til tilskadekomnes mulighed for at påtage sig arbejde ud fra tilskadekomnes alder, evner, uddannelse og mulighed for omskoling.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse, om erstatning for tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 3. juli 2012.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvilken betydning skatteforhold har for erstatningsudmålingen.

Resultatet er

• Vi hjemviser spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne til ny behandling i Arbejdsskadestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsen skal genoptage spørgsmålet om fastsættelse af årsløn

Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 17. september 2013 om erstatning for tab af erhvervsevne ikke gælder.

Arbejdsskadestyrelsen skal derfor træffe en ny afgørelse. Du skal være opmærksom på, at en ny afgørelse godt kan føre til samme resultat.

Arbejdsskadestyrelsen skal på baggrund af sin praksis efter Højesterets dom af 22. august 2013 genoptage spørgsmålet om fastsættelse af årsløn med henblik på at vurdere, hvilken betydning en eventuel mistet efterlønspræmie har for årslønsfastsættelsen.

Arbejdsskadestyrelsen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om hjemvisning

Arbejdsskadestyrelsen har i sin afgørelse ikke taget stilling til spørgsmålet om en eventuel mistet efterlønspræmies betydning for årslønsfastsættelsen og dermed for fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten.

Spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne hjemvises derfor til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen anmodes samtidig om at genoptage spørgsmålet om fastsættelse af årsløn på baggrund af sin praksis efter Højesterets dom af 22. august 2013.

Højesteret har den 22. august 2013 afsagt dom efter erstatningsansvarsloven om, at retten til efterlønspræmien var erstatningsretligt værnet, og at den skulle medregnes i opgørelsen af et tab af erhvervsevne. Dommen finder tilsvarende anvendelse på arbejdsskadeområdet.

Ifølge Arbejdsskadestyrelsens praksis vil der ved fastsættelse af årslønnen/indtægtsgrundlaget, når opsparing til efterlønspræmie er påbegyndt, blive tillagt værdien af den realiserede opsparing alternativt den forventede opsparing inden for 4 kvartaler (svarende til et år).

Det fremgår af sagen, at du har arbejdet som tømrer frem til skaden den 3. juli 2012. Du var herefter sygemeldt frem til den 14. januar 2013, hvor du genoptog arbejdet. Du blev opsagt 15. april 2013 grundet manglende arbejde. Du ansøgte om efterløn den 18. april 2013.

Du har til sagen oplyst, at det altid har været din mening at arbejde, til du blev 65 år. Du mister visse indtægter fremover, idet din pension bliver mindre, da der ikke vil ske indbetaling fra arbejdsgiver frem til denne alder, ligesom du vil få udbetalt mindre i ATP. Du havde endvidere påregnet den skattefordel, man får udbetalt, hvis man arbejder på fuld tid indtil det fyldte 65. år (skattenedslag for seniorer), ligesom du mister dit beskæftigelsesfradrag, når du ikke arbejder.

I modsætning til mistet efterlønspræmie skal den mistede ret til skattenedslag for seniorer ikke inddrages ved den fornyede vurdering af årsløn.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at skatteforhold generelt ikke har betydning for fastsættelse af erstatning. Skattenedslag for seniorer adskiller sig også fra efterlønspræmie ved, at efterlønspræmien hviler på en forsikringsordning, medens skattenedslag for seniorer følger af loven og således gælder for alle, der opfylder løn- og beskæftigelseskravene.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, funktionsattest af 20. marts 2013 udarbejdet af Læge B samt din besvarelse af spørgeskema af 10. juni 2013.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster