Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Pension - tilbagevirkende kraft - klagefrist

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Pension - tilbagevirkende kraft - klagefrist

Indlægaf Louise Schelde » ons jan 04, 2012 5:24 pm

Ankestyrelsen har taget stilling til pension, med tilbagevirkende kraft og hvor klagefristen var udløbet. Principafgørelsen har nummer 23-12. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
Der var ikke grundlag for at genoptage beregningen af pension med tilbagevirkende kraft for de løbende ydelser, der ikke var påklaget inden for klagefristen.

I den konkrete sag havde Ankestyrelsen tidligere ændret beregningen af folkepension, som var påklaget inden for klagefristen.

Afgørelse:
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om virkningstidspunkt for efterregulering og udbetaling af folkepensionens grundbeløb.

Sagen er antaget til behandling i Ankestyrelsen for at afklare virkningstidspunktet for ændring af løbende ydelser.

Resultatet er:

Du har kun ret til efterregulering af folkepensionens grundbeløb med virkning fra den 1. februar 2009

Vi er således kommet til det samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at du kun har ret til efterregulering af folkepensionens grundbeløb med virkning fra den 1. februar 2009.

Ved Ankestyrelsens afgørelse af 3. maj 2010 ændrede vi den beregning af din folkepension i 2009, som var påklaget inden for klagefristens udløb.

Der foreligger efter Ankestyrelsens vurdering ikke sådanne særlige forhold, at der er grundlag for at genoptage beregning af pension med tilbagevirkende kraft for så vidt angår udbetalinger, der ikke er påklaget inden for klagefristen.

Genoptagelse af tidligere beregninger kan kun ske, hvis der er sket sagsbehandlingsfejl, eller der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis kommunen havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse.

Der er efter Ankestyrelsens opfattelse ikke sket sagsbehandlingsfejl ved beregningen af din pension. Der er heller ikke nye oplysninger i din sag. Ankestyrelsens ændring af den påklagede pensionsberegning er alene sket på baggrund af en anden vurdering af reglerne. Der er tale om en anden fortolkning af reglerne og ikke om, at kommunens anvendelse af reglerne har været behæftet med fejl.

Du har hvert år modtaget en pensionsmeddelelse med klagevejledning, hvormed du har haft mulighed for at klage over beregningen før den 31. januar 2009.

Du har dog først den 31. januar 2009 skrevet til kommunen, at du havde fået meddelelse om folkepension, hvoraf det fremgik, at du ikke ville få udbetalt noget beløb. Det var din opfattelse, at du siden 1998 havde fået beregnet din pension på forkert grundlag. Kommunen traf den 12. marts 2009 afgørelse om afslag på anden beregning, og du klagede over denne afgørelse i brev af 15. marts 2009.

Du har dog oplyst, at du ligeledes har sendt et brev til kommunen i februar 2005. Der foreligger på sagen kopi af dit brev til kommunen af 2. februar 2005.

Det forhold, at du tilbage i februar 2005 har sendt et brev til kommunen vedrørende beregningen af din folkepension, kan efter vores opfattelse ikke føre til et andet resultat, idet kommunen ikke har betragtet dit brev som en klage og dermed heller ikke har fundet anledning til at behandle det som en klagesag, og idet du tilsyneladende heller ikke selv har bedt kommunen om at betragte dit brev som en klagesag.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster