Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

helbredstillæg - supplerende pensionsydelse - ældrecheck

Indlægaf Louise Schelde » ons jan 04, 2012 5:47 pm

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om helbredstillæg og ældrecheck. Principafgørelsen har nummer 24-12. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
Friværdien i en ejerbolig, som en pensionist ikke bebor, indgår ikke i beregningsgrundlaget for tilkendelse af helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

Der er ikke hjemmel til at anse friværdi for omfattet af de regler, der er fastsat i pensionsloven om opgørelsen af den likvide formue i forhold til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

Efter Ankestyrelsens vurdering er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at sidestille friværdi i ejendom med indestående i pengeinstitut m.v.

Afgørelse:
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt friværdi i fast ejendom, som ikke tjener til bolig for pensionisten, indgår i opgørelsen af pensionistens likvide formue i forhold til vurdering af, om pensionisten er berettiget til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse.

Resultatet er:

• Friværdien i jeres ejerlejlighed skal ikke medregnes ved opgørelsen af den likvide formue til brug for retten til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

• Sagen hjemvises til kommunen med henblik på at træffe ny afgørelse om retten til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ankestyrelsen finder, at friværdien i jeres ejerlejlighed ikke skal indgå i vurderingen af likvid formue ved afgørelsen af, om I har ret til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

Der er ikke hjemmel til at anse friværdien for omfattet af de regler, der er fastsat i pensionsloven om opgørelsen af den likvide formue.

Der henvises til pensionslovens regel om, at der i formuen indgår:
indestående i pengeinstitutter med videre, kursværdien af obligationer, pantebreve i depot, kursværdien af deponerede børsnoterede aktier, kursværdien af investeringsforeningsbeviser, kontant beholdning og andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet, hvilket følger af § 14 b, stk. 2.

Efter Ankestyrelsens vurdering er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at sidestille friværdi i ejendom med indestående i pengeinstitut m.v.

Vi vurderer, at der derfor ikke uden videre kan anvendes retningslinierne i P-2-02, der vedrører bevilling af personligt tillæg. Retten til personligt tillæg afhænger af, om de økonomiske forhold er særlig vanskelige. Der er ikke fastsat nærmere regler for opgørelsen af de økonomiske forhold, når det drejer sig om personligt tillæg.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster