Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ledighedsydelse-fleksjob-ferie-periode uden løn eller godtgø

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ledighedsydelse-fleksjob-ferie-periode uden løn eller godtgø

Indlægaf Louise Schelde » lør apr 02, 2016 2:56 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 7-16 om ledighedsydelse - fleksjob - ferie - perioder uden løn eller feriegodtgørelse - lock-out

Resumé:
Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.
Der er kun ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, der ikke er optjent ret til feriedage med løn eller godtgørelse.
Det er uden betydning for retten til ferie med ledighedsydelse, at årsagen til, at der ikke er optjent ret til betalt ferie i perioden, er, at lønmodtager har deltaget i strejke eller lockout.
I den konkrete sag søgte borger, der var ansat i et fleksjob siden 2001, om ledighedsydelse under afholdelse af ferie for de dage, hvor hun ikke havde optjent ferie med løn fra sin arbejdsgiver på grund af lockout. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fastslog, at borger havde ret til ledighedsydelse under ferie i det følgende ferieår i det omfang, den optjente ferie med løn eller godtgørelse for det samme ferieår var mindre end 25 dage.

Lovgivning:

Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven)– lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015 - § 74e, stk. 1, og stk. 3, og stk. 5.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der kan udbetales ledighedsydelse under ferie, når den manglende optjening af betalt ferie skyldes lockout.

2. Reglerne

Aktivlovens § 74e, stk. 1, fastslår, at personer, der er ansat i fleksjob, har ret til ledighedsydelse under ferie.

Aktivlovens § 74e, stk. 3, fastslår, at personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår, har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

Aktivlovens § 74e, stk. 5, fastslår, at der sker fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i et ferieår efter stk. 3, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriedage med ledighedsydelse overstiger 25 feriedage.

Det fremgår af ferielovens § 7, stk. 3, at der ikke optjenes ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout.

3. Andre principafgørelser

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-41-05 fastslår, at ledighedsydelse under ferie kun udbetales i det omfang, der ikke var optjent ret til feriedage med godtgørelse. Ankestyrelsen henviste til, at der i loven var lagt vægt på antallet af optjente feriedage med feriegodtgørelse og ikke på godtgørelsens størrelse.

A-24-07 fastslår, at ansøger, der var ansat i fleksjob, ikke var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse i en uge, hvor arbejdspladsen holdt lukket, idet ansøgers optjente ferieret med løn sammenlagt med lovens mulighed for ferie med ledighedsydelse oversteg 25 dage.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over X Kommunes afgørelse truffet den 16. februar 2015.

Resultatet er:

• Du har ret til ferie med ledighedsydelse i det omfang, at din optjente ferie med løn eller feriegodtgørelse ikke overstiger 25 dage.
Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har ret til feriedage med ledighedsydelse i ferieåret 2014/2015, såfremt din optjente ferie med løn eller godtgørelse for det samme ferieår er mindre end 25 dage.

Vi vurderer, at kommunen ikke kunne meddele afslag på din ansøgning om ledighedsydelse under afholdelse af ferie med henvisning til, at der ikke kan udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der er omfattet af konflikt.

Vi vurderer, at den omstændighed, at der efter ferieloven ikke optjenes ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtager deltager i strejke eller lockout, er uden betydning for retten til ferie med ledighedsydelse.

Vi har lagt til grund, at du under din ansættelse i 2013 deltog i konflikt og var lockoutet fra din arbejdsplads i en periode. Du optjente ikke ret til betalt ferie fra din arbejdsgiver til brug for ferieåret 2014/2015 i perioden med lockout.

Vi har lagt vægt på, at der ikke i reglerne om ledighedsydelse under ferie skelnes mellem årsagerne til, at ferie med løn eller feriegodtgørelse ikke er optjent.

Vi har lagt vægt på, at du på ansøgningstidspunktet den 11. februar 2015 er ansat i fleksjob. Du blev visiteret til fleksjob i 2001 og har derfor som udgangspunkt ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse.

Vi har endvidere lagt vægt på kommunens oplysning om, at du søgte om ferie med ledighedsydelse for de par dage, hvor du ikke havde optjent ferie med løn fra din arbejdsgiver på grund af lockout.

Vi har også lagt vægt på, at din fagforening, på vores telefoniske forespørgsel den 10. februar 2016, har oplyst, at der under konflikten ikke blev udbetalt løn eller indbetalt feriegodtgørelse til FerieKonto fra en strejkekasse, men at medlemmer under konflikten kunne optage lån i fagforeningen, som skulle afdrages med 400 kr. månedligt.

Efter reglerne har personer, der er ansat i fleksjob, ret til ledighedsydelse under ferie. Personer, der har været ansat i fleksjob i det foregående ferieår har ret til 25 dages ferie med ledighedsydelse i det efterfølgende ferieår.

Efter reglerne skal der ske fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i et ferieår, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn, og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriepenge med ledighedsydelse overstiger 25 feriedage.

Bemærkninger til klagen

Din fagforening har bl.a. anført, at fagforeningen er enig i, at der ikke kan udbetales ledighedsydelse til en person, der er omfattet af konflikt, men at det handler din ansøgning heller ikke om. Din sag handler om ansøgning om ledighedsydelse under ferielukning.

Fagforeningen oplyser, at medlemmer af den pågældende a-kasse, der har været i job i hele 2013 bortset fra lockouten, har optjent ret til ferie med løn i 4 uger og 3 dage.

Bemærkningerne er indgået ved vurderingen af sagen. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster