Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Flekslønstilskud - fuldtidsløn - ferietillæg

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Flekslønstilskud - fuldtidsløn - ferietillæg

Indlægaf Louise Schelde » ons okt 05, 2016 1:00 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg

Resumé:
Løn og fleksløntilskud kan pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til fuldtidsløn med tillæg i samme stilling
Når en person er ansat i fleksjob, betaler arbejdsgiveren løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte.
Løn og fleksløntilskud kan pr. måned højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling. Det er arbejdsgiveren, som oplyser, hvad den ansatte i fleksjobbet ville have ret til i løn og tillæg, hvis pågældende var ansat på ordinære vilkår og på fuld tid.
Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end fuldtidslønnen med tillæg i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.
Ferietillæg optjent efter ferieloven indgår i beregningen af fleksløntilskud
Ferietillæg efter ferieloven er lønindtægt, da det er en del af den løn, der udbetales for ansættelse i en stilling, hvor der er ret til løn under ferie.
Da lønindtægter indgår i beregningen af fleksløntilskud, indgår ferietillæg optjent efter ferieloven også i beregningen af fleksløntilskud.
Fleksløntilskuddet udbetales månedsvis bagud. Nedsættelsen af fleksløntilskuddet sker bagud i den følgende måned.
Hvis ferietillægget er udbetalt i april, indgår det derfor i beregningen af fleksløntilskud for maj.
Når der udbetales ferietillæg i en måned, skal der også lægges ferietillæg til fuldtidslønnen
Når en person, som er ansat i fleksjob, får udbetalt ferietillæg på baggrund af ansættelsen i fleksjob, kan fleksløntilskud, løn og ferietillæg for den pågældende måned højst udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat på ordinære vilkår i samme stilling ville få udbetalt.
Det betyder, at der til fuldtidslønnen skal lægges det ferietillæg, som en fuldtidsansat ville have ret til.

Lovgivning:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015 - § 70 e, stk. 1, og § 70 f, stk. 2.

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud – bekendtgørelse nr. 811 af 27. juni 2014 - § 3, stk. 3.

Lov om ferie – lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 - § 23, stk. 2, og § 26, stk. 1.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvordan fleksløntilskuddet skal beregnes, når den fleksjobansatte ud over løn får udbetalt ferietillæg efter ferieloven på baggrund af ansættelsen i fleksjob.

2. Reglerne

Efter § 70 e, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler arbejdsgiveren løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte.

Efter § 70 f, stk. 2, nedsættes fleksløntilskuddet med 30 pct., dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.839 kr. (2016-niveau), og herefter med 55 pct.

Efter § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud, kan fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiveren tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling. Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Efter § 23, stk. 2, i lov om ferie, får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret.

Efter § 26, stk. 1, i lov om ferie, beregner arbejdsgiveren feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om beregning af fleksløntilskud for maj 2015.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal beregne dit fleksløntilskud for maj 2015 igen.
Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i

kommunen.

Kommunen skal ved den nye beregning anvende oplysninger fra din arbejdsgiver om lønnen for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Fuldtidslønnen for maj 2015 skal derfor indeholde det ferietillæg, som en fuldtidsansat i samme stilling ville have ret til.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at ferietillægget på 1480,01 kr., som du har optjent i dit fleksjob og fået udbetalt den 30. april 2015, skal indgå i beregningen af dit fleksløntilskud for maj 2015.

Vi anser ferietillægget for lønindtægt, da det er optjent efter ferieloven og er en del af den løn, der udbetales for ansættelse i en stilling, hvor der er ret til løn under ferie.

Vi vurderer også, at dit fleksløntilskud, løn og ferietillæg for maj 2015 højst kan udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat ville have ret til.

Kommunen skal derfor beregne dit fleksløntilskud for maj 2015 igen.

Kommunen skal ved beregningen anvende oplysninger fra din arbejdsgiver om lønnen for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår med tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Fuldtidslønnen for maj 2015 skal derfor indeholde det ferietillæg, som en fuldtidsansat i samme stilling ville have ret til.

Vi lægger vægt på, at det fremgår af kommunens beregning af fleksløntilskud for maj 2015, at kommunen har fastsat fuldtidslønnen for maj 2015 på baggrund af en beregnet timeløn for april 2015.

Vi lægger endvidere vægt på, at kommunen ikke har lagt det ferietillæg, som en fuldtidsansat i samme stilling ville have ret til, til fuldtidslønnen for maj 2015.

Efter reglerne betaler arbejdsgiveren løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte.

Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.839 kr. (2016-niveau), og herefter med 55 pct.

Fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiveren kan tilsammen højst udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår inkl. tillæg m.v. i den pågældende stilling.

Hvis fleksløntilskuddet og lønnen tilsammen udgør mere end lønnen for fuld tid i den pågældende stilling, nedsættes fleksløntilskuddet med det overskydende beløb.

Efter ferieloven får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret.

Arbejdsgiveren beregner feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron