Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Modregning i førtidspension

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

Modregning i førtidspension

Indlægaf bisbjerg » ons apr 26, 2017 8:51 am

Hej.

Jeg skriver på vegne af min mand Preben.

Preben har lige været igennem et 3-årigt ressourceforløb og er i dag indstillet til førtidspension efter møde med Rehabiliteringsteamet her i Ringsted.

Preben modtager tab af erhvervsevne fra PFA og kan modtage dette frem til han går på folkepension, som jeg har forstået det.

Kommunen skal indenfor de næste 3 måneder afgøre om Preben får førtidspension.

Vores spørgsmål er så:
Hvor meget udgør en førtidspension og hvad og hvor meget bliver modregnet når Preben modtager tab af erhvervsevne fra PFA og jeg har arbejde ?

Ser frem til at høre fra jer.

Mvh Preben og Helle Bisbjerg
bisbjerg
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: fre apr 24, 2015 10:18 am

Re: Modregning i førtidspension

Indlægaf Louise Schelde » tors apr 27, 2017 8:20 pm

Kære Bisbjerg,

Satsen for førtidspension er for 2017, 18.412 kr. pr. måned for enlige og 15.650. kr. pr. måned for samlevende/ægtefæller.

Man kan have indtægter, når man modtager førtidspension. Overstiger disse indtægter 74.300 kr. for enlige og 75.800 kr for samlevenede eller ægtefæller pr. år, vil der ske modregning.

Følgende indkomster kan have betydning for modregninger:
- Indtægt ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
- Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, fx ratepension -
- Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
- Indkomst ud over førtidspensionen, som du skal betale skat af positiv kapitalindkomst.

Modregning sker efter pensionslovens § 32a og § 32c. Jeg indsætter bestemmelserne nedenfor.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:
1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.
2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører.
3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.
4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.
5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.
6) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-5, på op til i alt 30.000 kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget.
Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag:
1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages.
2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.
3) Fradrag for hjælp efter § 27 a og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.
4) Fradrag for sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, integrationsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.
5) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.
6) Fradrag for indkomster i opgørelsesperioden, der har medført krav om refusion eller tilbagebetaling af pension for tidligere opgørelsesperioder eller kalenderår.
Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 9.
Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udgøre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 11.
Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.
Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Nedsættelse af pensionen
§ 32 c. Førtidspensionen nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 32 a, stk. 7, dog med 15 pct., hvis førtidspensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til pension.
Stk. 2. Pensionen udbetales ikke, hvis den udgør mindre end et minimumsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 13.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm


Tilbage til Juridisk forum til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron