Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Efterløn - 2 års reglen - lønarbjede

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Efterløn - 2 års reglen - lønarbjede

Indlægaf Louise Schelde » ons apr 04, 2012 1:06 pm

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om et efterlønsspørgsmål vedrørende 2 års reglen. Se uddrag af afgørelsen nedenfor. For yderligere information henvises til Principafgørelse nummer 33-11.

Resumé:
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at et medlem af en a-kasse, der i forbindelse med arbejdsgivers konkurs havde modtaget erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond, til opfyldelse af 2-årsreglen, kunne medregne det antal løntimer, som han ville have haft i erstatningsperioden.

Det forhold, at der som følge af udbetalingsloftet i lov om Lønmodtagernes Garantifond var sket en nedsættelse af medlemmets lønerstatning, kunne ikke føre til en tilsvarende nedsættelse af antallet af løntimer, som medlemmet kunne medregne til opfyldelse af 2-årsreglen.

Afgørelse:
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om opfyldelse af 2-årsreglen.

Resultatet er:

• Du opfyldte ikke 2-årsreglen den 2. august 2009

• Du havde den 2. august 2009 således alene 2.990,01 løntimer, som kunne medregnes til opfyldelse af 2-årsreglen.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsdirektoratet for så vidt angår opfyldelse af 2-årsreglen, men vi har ændret for så vidt angår antallet af løntimer, som du kan medregne til opfyldelse af 2-årsreglen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ifølge reglerne kan et medlem, der tidligst overgår til efterløn mindst 2 år efter, at efterlønsbeviset har virkning, og som i denne periode har haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, opnå visse fordele.

Arbejde til opfyldelse af 2-årsreglen gøres op og dokumenteres efter reglerne om optjening af beskæftigelseskravet.

Efter disse regler fortages beregningen af beskæftigelseskravet på baggrund af opgjorte løntimer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Alle løntimer kan medregnes.

Timer, for hvilke der er udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, sidestilles med lønarbejde og kan medregnes til beskæftigelseskravet, hvis sikringen udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode.

Perioden fra den 5. oktober 2007 til den 30. september 2008

Det fremgår af dine lønsedler, at i de måneder hvor du havde overarbejde (overtid eller tørnoverskud), blev der på lønsedlen anført et timetal og et vederlag herfor, men samtidig blev der modregnet et tilsvarende timetal og beløb, der blev hensat til afspadsering.

Det fremgår endvidere af lønsedlerne, at i de måneder hvor du afspadserede timer, blev timerne ikke særskilt honoreret, idet du i de pågældende måneder modtog løn for 161,1 timer, som var din normale månedlige arbejdstid.

De afspadserede timer og vederlaget herfor må derfor anses for indeholdt i din normale løn for 161,1 timer.

Vi finder således ikke, at der er grundlag for særskilt at medregne dine afspadserede timer til opfyldelse af 2-årsreglen.

Du kan derfor i perioden fra den 5. oktober 2007 til den 30. september 2008 medregne 1.912,41 løntimer (161,1 timer : 31 dage x 27 dage + 161,1 timer x 11 måneder) til opfyldelse af 2-årsreglen.

Perioden fra den 1. oktober 2008 til den 17. november 2008 og perioden fra den 18. marts 2009 til den 31. marts 2009

Du har modtaget erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond for løn i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 17. november 2008 og for ferie med løn i perioden fra den 18. marts 2009 til den 31. marts 2009.

Timer, for hvilke der er udbetalt erstatning, kan medregnes til opfyldelse af 2-årsreglen.

Du kan således i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 17. november 2008 medregne 252,39 timer (161,1 timer x 1 måned + 161,1 timer : 30 dage x 17 dage) mens du i perioden fra den 18. marts 2009 til den 31. marts 2009 kan medregne 72,75 timer (161,1 timer : 31 dage x 14 dage), i alt 325,14 timer.

Perioden fra den 18. november 2008 til den 17. marts 2009

Du har modtaget erstatning fra Lønmodtagerne Garantifond for løn i perioden fra den 18. november 2008 til den 17. marts 2009.

Du ville i denne periode have haft 641,46 løntimer (161,1 timer : 30 dage x 13 dage + 161,1 timer x 3 måneder + 161,1 timer : 31 dage x 17 dage), hvorfor du kan medregne dette antal timer til opfyldelse af 2-årsreglen.

Vi skal bemærke, at vi ved opgørelse af beskæftigelseskravet til opfyldelse af 2-årsreglen ikke finder, at der er hjemmel til at nedsætte antallet af dine løntimer, fordi der som følge af udbetalingsloftet i § 3 i lov om Lønmodtagernes Garantifond er sket en nedsættelse af din lønerstatning.

Perioden fra den 13. juni 2009 til den 2. august 2009

Det fremgår af a-kassens brev af 11. august 2009, at du i perioden fra den 13. juni 2009 til den 2. august 2009 holdt ferie med løn svarende til 111 timer.

Vi har lagt a-kassens oplysninger uprøvet til grund.

Du kan således medregne de 111 løntimer til opfyldelse af 2-årsreglen.

På den baggrund finder vi, at du den 2. august 2009 havde i alt 2.990,01 løntimer (1.912,41 + 325,14 + 641,46 + 111), som kan medregnes til opfyldelse af 2-årsreglen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster