Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Tabt arbejdsfortjeneste - forsørgelsespligt

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Tabt arbejdsfortjeneste - forsørgelsespligt

Indlægaf Louise Schelde » fre jul 15, 2011 12:02 pm

Ankestyrelsen har i SM nummer 91-11 taget stilling til, hvorvidt en udenlandsk kvinde kunne søge tabt arbejdsfortjeneste. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
En udenlandsk kvinde, som var familiesammenført og gift med en herboende dansk mand, var ikke berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, idet hun ikke led et indtægtstab i forbindelse med pasning af datteren i hjemmet, men derimod et indtægtstab i forbindelse med indrejsen og opholdet i Danmark.

Kvinden havde ikke haft en indtægt, inden hun søgte om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, og det var ikke godtgjort, at hun havde indgået en aftale om ansættelse. Endvidere havde ægtefællen ifølge udlændingelovgivningen pligt til at forsørge kvinden.

Afgørelse:
Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sagen om afklaring af, i hvilket omfang en ægtefælles forsørgelsespligt efter udlændingelovgivningen betyder, at der ikke kan foreligge et indtægtstab, som kan give grundlag for tabt arbejdsfortjeneste.

Resultatet er

• Pgl. er ikke berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Det betyder, at vi stadfæster Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen X's, afgørelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Det afgørende for spørgsmålet om ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er, hvorvidt pgl. lider et indtægtstab i forbindelse med pasning af deres datter i hjemmet.

Vi har lagt vægt på, at pgl ikke har haft en indtægt, inden der blev søgt om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det, der lægges til grund ved beregningen af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er den seneste lønindtægt, som pgl. har haft, inden pgl. modtager hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Pgl. har ikke haft en indtægt, og pgl´s mand har forsørgelsespligt. Såfremt pgl. bevilliges hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste svarende til en hjemmehjælperløn eller lignende, som oftest benyttes, når der er problemer med at fastsætte den tidligere løn, vil pgl. blive overkompenseret, idet familien da vil have mere til rådighed, end før du fik bevilliget tabt arbejdsfortjeneste.

Lov om social service § 42 taler om tabt arbejdsfortjeneste og må forstås ret bogstaveligt.

Det faktum, at pgl. har et ønske om at arbejde som tolk, og pgl. ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet grundet deres datters sygdom, kan ikke berettige til at få bevilliget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydermere er det ikke godtgjort, at der er indgået en aftale om ansættelse. Der er ikke tale om et indtægtstab som følge af datters sygdom, men derimod et indtægtstab i forbindelse med din indrejse og ophold i Danmark.

På baggrund af ovenstående er pgl. ikke berettiget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da pgl. ikke lider et indtægtstab ved pasning af deres datter i hjemmet, idet pgl. ikke har haft en indtægt, inden pgl. søgte om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Pgl´s ægtefælle har ifølge udlændingelovgivningen pligt til at forsørge hende.

Bemærkninger:
Det fremgår af sagen, at pgl. er født i et asiatisk land, og modtog den 25. april 2008 en tidsbegrænset opholdtilladelse i Danmark. Pgl. er familiesammenført grundet ægteskabsindgåelse med sin mand, og forsørges af ham, og pgl. har aldrig modtaget integrationsydelse eller andre offentlige ydelser. Pgl´s mandsforsørgelsespligt gælder i minimum 4 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse. Pgl. har ikke haft arbejde i Danmark.

I henhold til Integrationsloven har kommunen iværksat et integrationsprogram, og der er udarbejdet en integrationskontrakt, hvor pgl. og A Kommune i samarbejde opstiller en plan for, hvordan pgl. fremover kan bruge sine ressourcer og kompetencer, således at pgl. og familien kan forsørge sig selv. Kontrakten udløber den 24. april 2011. I denne periode er pgl. ikke berettiget til integrationsydelse, da ægtefællen skal forsørge hende.

Pgl. deltager i et danskkursus, og udmeldes den 10. oktober 2008 grundet barsel.

Uddannelsesmæssigt har pgl. 10 års skolegang samt 3 års ungdomsuddannelse. Pgl. har arbejdet på en fabrik i 1½ år samt på forskellige hoteller i perioden 2000 til 2008. Pgl. taler kinesisk og engelsk, og har erfaring med IT. Pgl har et ønske om at arbejde som tolk samt at færdiggøre danskundervisningen.

Såvel A Kommune som nævnet giver afslag på tabt arbejdsfortjeneste. De anfører, at pgl. er under Integrationsloven, hvorfor pgl. ikke er berettiget til anden forsørgelse. Pgl. har et indtægtstab i forbindelse med sin indrejse til Danmark og ikke i forhold til datterens sygdom. Ifølge Integrationsloven skal ægtefællen forsørge pgl.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til Efterløn og Folkepension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster