Side 1 af 1

Dagpenge efter uddannelse

Indlæg: fre sep 02, 2011 1:31 pm
af Louise Schelde
Vidste du, at du efter uddannelse vil være berettiget til dagpenge? Har du overvejet, hvad du skal leve af efter endt uddannelse i tilfælde af, at du ikke får job? Du har mulighed for, at blive optaget som dimitend i en a-kasse og derved opnå ret til dagpenge efter 1 måned.

Uddannelsen skal opfylde følgende krav:
1. Er normeret til og har en varighed på minimum 18 måneder - svarende til 3 semestre.
2. Berettiger til SU efter Lov om Statens Uddannelsesstøtte.
3. Giver erhvervskompetence.
4. Der kan under særlige betingelser ske optagelse på baggrund af en erhvervsuddannelse efter Lov om erhvervsuddannelser mv. eller på baggrund af en uddannelse, som Arbejdsdirektoratet har godkendt til at være optagelsesberettiget.

Vær opmærksom på, at du som nyuddannet skal indgive ansøgning til en a-kasse senest 2 uger efter endt uddannelse for at være dagpengeberettiget.