Side 1 af 1

Erstatning og sygedagpenge

Indlæg: søn dec 29, 2019 2:57 pm
af Lindamommefarmor
Hej
Jeg er så uheldig at jeg er sygemeldt fra mit fleksjob - har været det siden et fald, med et voldsomt hovedetraume til følge.
Jeg blev d. 1 maj 2019 fyret fra mit fleksjob, hvor jeg havde været ansat siden feb 2003
Jeg havde 6 mdr. opsigelse
Min fagforening har kørt en sag imod min tidligere arbejdsgiver - med lidt forskellige punkter.
Sagen er nu slut, og der er indgået et forlig -
Jeg får 90.000 for uberettigede fyring, og en mdr løn på grund af den lange ansættelsestid,
Nogle frokostordnings penge retur, mangel på godtgørelse for mangel på fritvalgskonto, penge for forkert ansættelsespapir, penge for forkert feriepengeudregning og til slut forkert indbetalt til min pension. Ialt får jeg 144.000,-kr før skat, de bliver udbetalt i 3 rater, da virksomheden har meddelt at de ikke kan udbetale det aften gang - nu kommer spørgsmålet??
Bliver denne erstatning modregnet i mine sygedagpenge udbetaling?? Og bliver det krone for krone eller bare de 3 mdr. jeg får dem - jeg bliver sandsynligvis raskmeldt her i medio Jan eller februar og overgår til fleksydelse - kan de også modregnes der???
Håber på hjælp fra jer og takker fordi i tog jer tid til at læse mit problem
Hilsen
Linda

Re: Erstatning og sygedagpenge

Indlæg: man dec 30, 2019 6:22 pm
af Rikke - frivillig
Kære Linda.

Både ift. modregning i sygedagpenge og fleksydelse gælder de regler, at kommunen kan modregne, hvis/når de anser en indtægt som værende en del af en lønindtægt. Det, der dog altid er gældende, hvis kommunen skal foretage modregning er, at du har ret til en afgørelse med henvisning til lovgivningen og med en klagevejledning vedlagt.

I sygedagpengeloven er beskrevet nedenstående ift. bortfald af retten til sygedagpenge;
§ 22. Retten til sygedagpenge bortfalder endvidere, så længe den sygemeldte ikke opfylder sin pligt til at anmelde eller dokumentere fraværet, jf. kapitel 12 og 15.
§ 23. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder
1) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed,
2) hvis lønmodtageren har fortiet helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, herunder for arbejdsgiverens mulighed for ved aftale at kunne opnå refusion for sygedagpenge til lønmodtageren, jf. kapitel 21,
3) under strejke eller lockout, eller
4) hvis lønmodtageren har pådraget sig sygdommen under tjeneste, som er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

I bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse fremgår det:
§ 3. Lønindtægt fra arbejde af kortere varighed medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Selvstændig bibeskæftigelse
§ 4. Udøvelse af selvstændig bibeskæftigelse medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Løn, rådighedsløn, honorarer mv.
§ 5. Indtægterne, jf. § 3, og andre arbejdsindtægter medfører fradrag i ledighedsydelsen, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, som indtægterne dækker.
Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, medfører fradrag i ledighedsydelsen, herunder
1) erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
2) beløb fra Lønmodtagernes Garantifond og
3) fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.
Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i ledighedsydelsen i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt modtageren af ledighedsydelse i løn i en opsigelsesperiode, hvis personen var blevet afskediget. Hvis fratrædelsesgodtgørelsen ikke træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode, medfører den ikke fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 4. Hvis det tidligere ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 5. Stk. 1-4 finder anvendelse på både engangsbeløb og løbende indtægter.

Håber ovenstående gav dig svar på dine spørgsmål.

Rigtig godt nytår.

Bedste hilsner
Rikke - frivillig hos Sociale Rettigheder