Side 1 af 1

kvalificeret svagelighedspension og folkepension

Indlæg: man jun 08, 2020 5:06 pm
af leifll
Jeg får udbetalt kvalificeret svagelighedspension samt flexydelse. Min samlever bliver folkepensionist til efteråret. Påvirker min kvalificeret svagelighedspension min samlevers folkepension?
Hilsen Leif

Re: kvalificeret svagelighedspension og folkepension

Indlæg: ons aug 19, 2020 7:35 pm
af Rikke - frivillig
Kære Leifll.

Ved folkepension medregnes ægtefællens/samleverens indtægter med 46% af dennes indtægt, når pensionstillægget beregnes.
Har ægtefællen/samleveren (det vil sige dig) arbejdsindtægt, efterløn, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, nedsættes ægtefællens/samleverens indtægt som minimum med disse indtægter op til 10.000 kr.

Når pensionistens egne og ægtefælles/samlevers indtægter er gjort op, nedsættes pensionstillægget med 32% af det beløb som indtægten overstiger følgende fradragsbeløb.
Hvis der er tale om et ægtepar eller samlevende (efter 01.03.1999), som begge modtager social pension, er reguleringsprocenten 16% for hver ægtefælle/samlever.


Håber ovenstående gav dig lidt svar,
Alternativt kan vi også anbefale, at du/I kontakter BorgerService op til, at din samlever skal modtage folkenpension for at blive sikret vejledningen ift. din indtægt, herunder flexydelse og svagelighedspension.

Bedste hilsner
Rikke - frivillig hos Sociale Rettigheder