Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Uddannelseshjælp - kontanthjælp - udland - ferie

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Uddannelseshjælp - kontanthjælp - udland - ferie

Indlægaf Louise Schelde » søn aug 04, 2019 11:04 am

Ankestyrelsens principafgørelse 36-18 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - udland - ferie - forlænget udlandsophold - ganske særlige forhold - kommunens tilladelse

Principafgørelsen fastslår

Det er en betingelse for at få hjælp til forsørgelse, at man opholder sig i Danmark.

Personer, der opholder sig i udlandet, kan som udgangspunkt ikke få hjælp til forsørgelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at bevare retten til hjælp under et kortvarigt ophold i udlandet, at kommunen har givet tilladelse forud for udrejsen.

Foreligger der ganske særlige forhold, som medfører, at en ydelsesmodtager kommer hjem på et senere tidspunkt end aftalt med kommunen, og er forholdene opstået under en ferie i udlandet med ret til ydelse, kan retten til hjælp også bevares. Det er en betingelse, at ydelsesmodtageren søger kommunen om tilladelse til at bevare retten til hjælp lige så snart, det er muligt, efter at det særlige forhold er opstået. Det er også en betingelse, at ydelsesmodtageren rejser hjem hurtigst muligt og dokumenterer de forhold som begrunder, at vedkommende ikke kunne rejse hjem på den oprindeligt fastsatte dato.

I en konkret sag havde kommunen bevilget borger ferie med ret til kontanthjælp fra den 14. august 2017 til og med den 27. august 2017. Borger rejste til udlandet den 14. august 2017, men kommer først hjem til Danmark den 4. september 2017. Borger oplyste, at han af helbredsmæssige årsager ikke kunne rejse hjem før den 4. september 2017.

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg fandt, at borger, uanset oplysningerne om hans helbred, ikke havde ret til kontanthjælp i perioden 28. august 2017 til og med 4. september 2017. Han kom hjem på et senere tidspunkt end aftalt med kommunen som følge af forhold, der opstod under udrejsen, og han kontaktede ikke kommunen for at søge om tilladelse til at bevare retten til hjælp så snart, det var muligt efter at det særlige forhold var opstået.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en person i særlige tilfælde kan bevare retten til hjælp til forsørgelse under ophold i udlandet efter endt ferie i udlandet med ret til ydelse, hvor personen fortsat opholder sig i udlandet.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017:

• § 5, stk. 1, om at personer, der opholder sig i udlandet, ikke har ret til hjælp efter aktivloven.

• § 5, stk. 2, om at kommunen i særlige tilfælde kan tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet.

• § 5, stk. 3, om at det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at modtageren kan opfylde de almindelige betingelser for hjælp.

• § 5, stk. 4, om ret til ophold i udlandet under ferie med ret til ydelse.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-14-08: En kontanthjælpsmodtager ønskede at bevare retten til kontanthjælp under besøg hos sin syge far i udlandet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at der var tale om et sådant særligt tilfælde, at retten til hjælp kunne bevares under kortvarigt ophold i udlandet. Der blev lagt vægt på, at der ikke forelå lægelig dokumentation for, at faderen aktuelt skulle være syg.

139-10: En kontanthjælpsmodtager kunne ikke bevare retten til kontanthjælp under besøg hos sin psykisk syge søn i udlandet.

Ankestyrelsen antog, at den psykiske lidelse var varig, hvorfor kortvarig hjælp fra faderen hverken kunne ændre sønnens eller faderens vilkår. Ankestyrelsen vurderede således, at faderens besøg ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvorefter kommunen i særlige tilfælde kan tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold.

72-12: Et ægtepar på kontanthjælp ønskede at rejse til udlandet i forbindelse med begravelsen af den ene ægtefælles mor.

Ankestyrelsen fandt ikke, at der var tale om ganske særlige forhold, der gjorde, at retten til kontanthjælp kunne bevares under udrejsen. Ankestyrelsen lagde vægt på, at moderen havde boet i Danmark i mange år frem til dødsfaldet i Danmark, og at udlandsopholdet ikke skulle finde sted i en aktiveringsfri periode.

16-12: En borger, der havde optjent ret til ferie med ydelse, havde ansøgt kommunen om tilladelse til at opholde sig i udlandet i en kort periode for at modtage lægebehandling. Kommunen bevilgede borger ferie med ret til ydelse i denne periode.

Der ikke er hjemmel til, at kommunen kan kræve, at en borger benytter sin ret til ferie, inden kommunen vurderer, om borgeren opfylder betingelserne for ret til i særlige tilfælde at bevare sin hjælp under ophold i udlandet.

Ankestyrelsen fandt derfor, at kommunen skulle have vurderet, om borgeren opfyldte betingelserne for undtagelsesvist at bevare sin hjælp under opholdet i udlandet.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over x Kommunes afgørelse om manglende ret til kontanthjælp under udlandsophold. Kommunen afgjorde sagen den 26. oktober 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til kontanthjælp i perioden 28. august 2017 til og med 4. september 2017, hvor du opholder dig i udlandet.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse om manglende ret til kontanthjælp i perioden 28. august 2017 til og med 4. september 2017, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen om manglende ret til kontanthjælp under udlandsophold

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har ret til kontanthjælp i perioden 28. august 2017 til og med 4. september 2017, hvor du opholder dig i udlandet.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at kommunen bevilger dig ferie med ret til ydelse fra den 14. august 2017 frem til og med den 27. august 2017.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af oplysningerne i sagen, at du rejser ud af landet den 14. august 2017, og at du indrejser igen den 4. september 2017.

Vi lægger endvidere vægt på, at du inden din udrejse henvender dig til kommunen den 10. august 2017 for at høre, om du kan afholde ferie med ydelse fra den 14. august 2017 og tre uger frem. På baggrund af din henvendelse oplyses kommunens tolk om, at man højst må afholde 14 dages ferie i træk, når man er på kontanthjælp, og at du vil blive trukket i ydelse for de dage, du er udrejst ud over de 14 dages ferie. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at denne information videregives til dig.

Vi er opmærksomme på oplysningerne, om at du har haft hold i ryggen, og at du har været indlagt på hospital i Bosnien. Vi er også opmærksomme på oplysningerne, om at din læge har frarådet al rejse på baggrund af dit helbred, og at du derfor er blevet i Bosnien, hvor du har fået medicinsk behandling.

Det fremgår af dokumentation, som du har indleveret, at du har været ved læge den 16. august 2017. Der er noteret smerter i ryg og lænd, som trækker ned i benene, og at du skal undgå vrid og tunge løft.

Oplysningerne ændrer ikke ved resultatet, idet din datter på dine vegne først kontakter kommunen den 30. august 2017 og oplyser, at du er indlagt på hospitalet med muskelsvigt. Der tages således først kontakt til kommunen to dage efter din aftalte ferieperiode slutter og to uger efter dit lægebesøg. Endvidere fremgår det ikke af den indleverede dokumentation, at du har været indlagt, men at du har været ved lægen.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at bevare retten til kontanthjælp under ophold i udlandet i særlige tilfælde, at kommunen forud for udrejsen har givet tilladelse hertil. Der kan dog foreligge ganske særlige forhold, der først er opstået under et ophold i udlandet med ret til ydelse, og som medfører, at ydelsesmodtageren ikke kan hjemvende på den aftalte dato. I en sådan situation må ydelsesmodtageren tage kontakt til kommunen, så snart det er muligt, hvis retten til hjælp under det forlængede ophold i udlandet skal kunne bevares. Det er desuden en betingelse, at borger rejser hjem hurtigst muligt, og at borger dokumenterer de forhold som begrunder, at han ikke kunne rejse hjem på den oprindeligt fastsatte dato.

Vi vurderer i den forbindelse ikke, at du har taget kontakt til kommunen så snart det var muligt for dig. Endvidere fremgår det ikke af den indleverede dokumentation, at du har været indlagt, men at du har været ved lægen.

Om reglerne
Efter reglerne har personer, der opholder sig i udlandet, som udgangspunkt ikke ret til hjælp til forsørgelse.

Efter reglerne kan kommunen i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, herunder hvis der foreligger ganske særlige forhold, eksempelvis besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg.

Det fremgår af bemærkningerne til reglerne, at det er en betingelse for at modtage hjælpen i udlandet, at modtageren har fået kommunens tilladelse før udrejsen.

Retten til hjælp under ophold i udlandet også kan bevares, når der foreligger ganske særlige forhold, der opstår under et udlandsophold med ret til ydelse, og hvor kommunen derfor ikke forud for udrejsen har givet tilladelse. Retten til hjælp i en sådan situation kun kan bevares, hvis ydelsesmodtageren søger kommunen om tilladelse til at bevare retten til hjælp lige så snart, det er muligt efter at det særlige forhold er opstået. Det er desuden en betingelse, at borger rejser hjem hurtigst muligt, og at borger dokumenterer de forhold som begrunder, at han ikke kunne rejse hjem på den oprindeligt fastsatte dato.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster