Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Personligt tillæg - førtidspension - ægtefælle -kontanthjælp

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Personligt tillæg - førtidspension - ægtefælle -kontanthjælp

Indlægaf Louise Schelde » ons okt 18, 2017 6:22 pm

Ankestyrelsens principafgørelse 72-17 om personligt tillæg - førtidspensionsloven - ægtefælle - kontanthjælp - subsidiær

Principafgørelsen fastslår

Formålet med de skærpede beskæftigelseskrav i aktivloven er at give borgere, som modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, et incitament til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det formål kan ikke opnås, hvis følgerne af nedsættelsen af integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen kan undgås ved at supplere med en anden ydelse efter anden lovgivning, fx pensionsloven.
Det får derfor konsekvenser for størrelsen af det personlige tillæg i form af supplement til brøkpension, når ansøgeren er gift med en person, der er omfattet af de skærpede krav i kontanthjælpsreglerne på grund af ovennævnte formålsfortolkning.
I den konkrete sag var borgerens ægtefælle omfattet af de skærpede beskæftigelseskrav i kontanthjælpsreglerne, hvilket gjorde, at borgeren ikke kunne få mere i personligt tillæg for at kompensere for nedsættelsen af ægtefællens kontanthjælp i henhold til kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.
Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet spørgsmålet om, hvilken betydning det vil have for en borger som modtager brøkpension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som søger om supplerende brøkpension, fordi ægtefællen er omfattet af de skærpede regler om kontanthjælp i aktivloven.

Reglerne

Love og bekendtgørelser


Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (førtidspensionsloven), lov nr. 1164 af 19. december 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1240 af 13. oktober 2016.

• § 17 stk. 2, om personligt tillæg.
Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 54 af 31. august 2007.

• Pkt. 116 om, at tillæg kun kan ydes, hvis det ikke kan dækkes på anden vis.
Den konkrete afgørelse

Resultatet er:

• Du har ikke ret til mere i personligt tillæg end det, kommunen har bevilget dig.
Det betyder, at vi stadfæster A kommunes afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er berettiget til mere i personligt tillæg end det, kommunen har bevilget dig.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din ægtefælle er omfattet af bestemmelserne om kontanthjælp og dermed undergivet de skærpede beskæftigelseskrav i aktivloven.

Da du er gift med en person, som er omfattet af de skærpede krav i kontanthjælpsreglerne, får det konsekvenser for størrelsen af dit personlige tillæg i form af supplement til din brøkpension.

Kommunen er berettiget til ved den økonomiske beregning at medtage din ægtefælles indkomst, før han rammes af kontanthjælpsloftet eller 225-timers reglen.

Formålet med de skærpede beskæftigelseskrav i aktivloven er at give borgere, som modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, et incitament til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det formål vil ikke kunne opnås i de situationer, hvor følgerne af nedsættelsen af integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen vil kunne undgås ved, at supplere med en anden ydelse efter anden lovgivning, fx pensionsloven.

Du kan derfor ikke få bevilget yderligere i personligt tillæg.

Om reglerne

Personligt tillæg kan ydes til pensionister, som er særligt vanskeligt stillet økonomisk. Personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurdere er rimelige og nødvendige, og som ikke kan dækkes af andre former for tillæg.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af de samlede økonomiske forhold. I vurderingen indgår formue, den sociale pension og alle andre indtægter. Kommunen vurderer formue og indtægt i forhold til den udgift, som søges dækket som personligt tillæg. Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2045
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til førtidspension

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron