Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Virksomhed og sygedagoengeydelse

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

Virksomhed og sygedagoengeydelse

Indlægaf Christinahl » tirs aug 21, 2018 4:56 pm

Jeg er visiteret til et forløb i en ekstern virksomhed som skal hjælpe mig med en virksomhedspraktik. Det er nu fundet og jeg starter formentlig omkring 1. september.
Jeg har indtil nu fået sygedagpenge siden maj 2017 jf. §27.3.1 min behandling stopper i slut august.
Nu er jeg nervøs for om min sagsbehandler vil sætte mig ned på en ressource ydelse. Jeg vil mene at jeg kan forlænges på sygedagpenge jf. 27. 1. Jeg kan ikke vende tilbage til mit oprindelig fag, så er ude i en omskoling. Så kan hun vel ikke sætte mig ned og der er vel heller ikke begrænsning på min virksomhedspraktik? Hun taler også om 8 uger også som hun så kan sætte mig på ressource ydelse der?
Christinahl
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs aug 21, 2018 4:48 pm

Re: Virksomhed og sygedagoengeydelse

Indlægaf Christinahl » ons okt 03, 2018 9:48 am

Lige en tilføjelse, så er jeg pt. blevet forlænget på § 27.1.3. Kan de ændre den til ressourceydelse, så længe jeg er i en virksomhedspraktik?
Christinahl
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs aug 21, 2018 4:48 pm

Re: Virksomhed og sygedagoengeydelse

Indlægaf Dorte Frivillig SR » tirs sep 03, 2019 4:48 pm

Kære Christina.

Der svares vejledende omkring lovgivningen på området.
Vi kan ikke tage stilling til din sagsbehandlers kommende afgørelse, da vi ikke kender til din sag.

Jf. sygedagpengeloven §27.1.3 skal man både være i behandling OG der skal være en lægefaglig vurdering om at man vende tilbage til ordinært arbejdsmarked indenfor 134 uger fra første sygedag.

Overgangen fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb (og dermed ressourceforløbsydelse) sker, når man som borger ikke længere vurderes at indgå i en af de 7 forlængelsesbestemmelser i §27 stk. 1 i sygedagpengeloven og samtidig stadig vurderes uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom jf §7 i samme lov.
Indstillingen til jobafklaringsforløb sker ved et møde i kommunens rehabiliteringsteam.

Jeg håber at det var svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Dorte - Frivillig ved Sociale Rettigheder

Jeg indsætter lovgivningen herunder:
Sygedagpengelovens § 7.
Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Stk. 2. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det skønnes, at den pågældende kun kan udføre arbejdet delvis, eller når to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær er på mindst 4 timer pr. uge, hvori indgår befordring og ventetid ved ambulante behandlinger. Betingelsen om mindst 4 timers fravær pr. uge gælder ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. En selvstændig erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtig, når det skønnes, at den pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.

Stk. 3. Vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen.

Stk. 4. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for.

Stk. 5. Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig, jf. dog § 53, stk. 2. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær og kommunen efter en individuel, konkret vurdering af personens arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre ved revurderingstidspunktet, jf. §§ 24 eller 25, medmindre betingelserne for en forlængelse af sygedagpengeperioden efter §§ 27 eller 29 er opfyldt.

Stk. 6. Sygedagpengene ophører for en person, der er ansat i et fleksjob efter § 70 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når ansættelsen i fleksjobbet ophører.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 68 d:
En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge. En person, som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvis ret til sygedagpenge ophører efter § 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand, jf. § 68 f.

Stk. 2. Senest 4 uger efter overgang til et jobafklaringsforløb eller 4 uger efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om, at personen er berettiget til et jobafklaringsforløb efter § 24 a i lov om sygedagpenge, skal sagen, jf. dog stk. 3, behandles i rehabiliteringsteamet efter reglerne i kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, når fuld raskmelding forventes inden 8 uger regnet fra tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløb, eller når personen har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter § 13 d i lov om sygedagpenge, hvis personen overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb ved revurderingstidspunktet efter § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Ved overgangen til jobafklaringsforløbet videreføres den tværfaglige indsats som et jobafklaringsforløb.

Stk. 4. Ved ophør af det første jobafklaringsforløb har personen ret til at få et eller flere efterfølgende jobafklaringsforløb, jf. § 68 e, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Stk. 5. Et jobafklaringsforløb kan højst have en varighed på 2 år, når personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Et jobafklaringsforløb ophører på det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.

Stk. 6. Et jobafklaringsforløb ophører, når en person overgår til at modtage sygedagpenge efter § 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge.
Dorte Frivillig SR
 
Indlæg: 7
Tilmeldt: fre aug 30, 2019 5:46 pm


Tilbage til Juridisk forum til sygedagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster