Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Dagpenge - Uddannelse

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Dagpenge - Uddannelse

Indlægaf Louise Schelde » ons sep 05, 2012 4:51 pm

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt uddannelse, kan gennemføres på kontanthjælp, dagpenge eller om det skal være det hidtidige forsørgelsesgrundlag. For yderligere oplysninger se principafgørelse nummer 130-12.

Resumé:
Principafgørelsen fastslår


Ikke tilbud til uddannelse til personer under 30 år, som modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge
Hovedreglen er, at personer under 30 år, der tilhører målgruppen i beskæftigelsesindsatslovens § 2, nr. 1-3, ikke kan få tilbud til at gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på det hidtidige forsørgelsesgrundlag.

Det betyder, at en person under 30 år, der modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge, må gennemføre uddannelsen på de ordinære forsørgelsesvilkår, som for eksempel SU.

Jobcentret kan fravige efter en konkret vurdering
Jobcentret kan efter en konkret vurdering fravige udgangspunktet blandt andet for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.

Det er en betingelse, at jobcenteret konkret vurderer, at udbetaling af den hidtidige forsørgelsesydelse under et uddannelsesforløb vil medvirke til, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Tilbud skal være beskæftigelsesrettede
Tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven skal være beskæftigelsesrettede. Formålet skal være at forbedre en persons mulighed for at kunne få varig beskæftigelse.

Et ønske om uddannelse, der ikke er nødvendigt for personens videre uddannelsesforløb, er ikke den hurtigste vej til varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Afgørelse:
1. Baggrund for at behandle sagen


Antaget for at afklare rammerne og fortolkning af beskæftigelsesindsatslovens § 37.

2. Reglerne

§ 2 nr. 1, i beskæftigelsesindsatsloven omfatter ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 2, nr. 2, omfatter personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 2, nr. 3, omfatter personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 32, stk. 1, i beskæftigelsesindsatsloven fastslår, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering. Bestemmelsen definerer blandt andet de typer af uddannelser, som tilbuddet kan bestå af.

§ 37, stk. 1, i beskæftigelsesindsatsloven fastslår, at personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, ikke kan modtage tilbud til en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

§ 37, stk. 2, åbner blandt andet mulighed for, at jobcentret kan fravige bestemmelsen i stk. 1 for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.

§ 37, stk. 3, fastslår, at uddannelsen skal kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og der må ikke være tale om en uddannelse med længere varighed end en professionsbacheloruddannelse.

3. Andre Principafgørelser

Gældende
Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser om anvendelsen af beskæftigelsesindsatslovens § 37 i forhold til Principafgørelsens budskab.

Vi henviser til principperne i de Principafgørelser, hvor vi i flere sammenhænge har forholdt os til, at tilbud efter loven skal være beskæftigelsesrettede.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om fortolkning af § 37 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Resultatet er:

• NN havde ikke ret til at modtage kontanthjælp til gennemførelse af HF-uddannelsen

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi skal bede kommunen kontakte NN.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale kontanthjælp, som hun eventuelt måtte have fået udbetalt på baggrund af nævnets afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at en HF-uddannelse ikke vil kunne forbedre NNs mulighed for hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Vi har lagt vægt på, at NN er 23 år, og at hun forsørger sin søn. Hun har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vi har lagt vægt på, at NNs mål med at gennemføre HF-uddannelsen er at blive optaget på veterinærsygeplejerskestudiet. Samtidig har vi lagt vægt på, at det ikke er nødvendigt at have en HF-uddannelse for at blive optaget på dette studium.

Som udgangspunkt kan personer under 30 år, der modtager kontanthjælp, ikke få tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til at gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på det hidtidige forsørgelsesgrundlag. Uddannelsen skal i stedet gennemføres på de ordinære forsørgelsesvilkår, som for eksempel SU.

Jobcentret kan dog efter en konkret vurdering fravige udgangspunktet blandt andet for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn.

Det er en betingelse, at jobcenteret konkret vurderer, at udbetaling af den hidtidige forsørgelsesydelse under et uddannelsesforløb vil medvirke til, at den ledige hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse."
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst