Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Uarbejdsdygtighed - Arbejdsløshedsdagpenge

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Uarbejdsdygtighed - Arbejdsløshedsdagpenge

Indlægaf Louise Schelde » tors apr 11, 2013 7:02 am

Ankestyrelsen har i principafgørelse nummer 177-12 truffet afgørelse om uarbejdsdygtighedsbegrebet i forbindelse med rådighedsbetingelserne for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Se uddrag af sagen nedenfor.

Resumé:
Principafgørelsen fastslår

Det er en betingelse for at modtage sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Kommunen skal efter reglerne foretage en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Kommunen skal foretage en selvstændig vurdering efter sygedagpengeloven, hvilket betyder, at kommunen ikke alene på baggrund af a-kasses rådighedsvurdering kan anse borgeren for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Det faktum, at borgeren har raskmeldt sig, vil typisk indgå med stor vægt i vurderingen af, om borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Afgørelse:
1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om man skal anses for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, alene på baggrund af det faktum, at man har stillet sig til rådighed for sin a-kasse.

2. Reglerne

Sygedagpengelovens § 7 fastslår, at retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. § 7 fastslår også, at sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig.

3. Andre Principafgørelser

Gældende
Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

D-23-06:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen kunne standse udbetaling af sygedagpenge, idet lønmodtageren ikke var fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Udvalget lagde vægt på, at kommunen på opfølgningsmøde 2 uger før sygedagpengeophøret havde oplyst lønmodtager om, at hun ikke længere var fuldt uarbejdsdygtig, og at det blev aftalt, at hun skulle raskmelde sig til a-kassen, og at lønmodtageren efter sygedagpengeophøret stillede sig til rådighed for arbejdsmarkedet og modtog dagpenge fra a-kassen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det havde betydning for retten til sygedagpenge, at der udbetaltes dagpenge fra en a-kasse.

4. Den konkrete afgørelse


Afgørelse i din sag om sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, der er antaget for at afklare, om man skal anses for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand, alene på baggrund af det faktum, at man har stillet sig til rådighed for sin a-kasse.

Resultatet er

• Du anses for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand fra den 1. juli 2011

Det betyder, at du ikke har ret til sygedagpenge efter den 30. juni 2011.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du må anses for arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand fra den 1. juli 2011.

Vi har lagt vægt på, at kommunen på et rundbordmøde den 1. juni 2011 meddelte dig, at kommunen fandt, at du ikke længere var uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. Kommunen fandt, at du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Det blev derfor aftalt, at du skulle øge arbejdstimerne i din virksomhedspraktik fra 25 timer om ugen op til 37 timer om ugen i perioden fra den 6. juni 2011 og frem til den 30. juni 2011 med henblik på, at du raskmeldte dig til a-kassen og meddelte, at du stod til rådighed for arbejdsmarkedet og ønskede at modtage arbejdsløshedsdagpenge fra den 1. juli 2011.

Vi har samtidig lagt vægt på, at du raskmeldte dig til kommunen med sidste sygedag den 30. juni 2011.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen fra den 1. juli 2011.

Det er vores opfattelse, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om den enkelte borger er arbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

I denne vurdering indgår med stor vægt det faktum, at borgeren har raskmeldt sig.

Det er ifølge reglerne en forudsætning for udbetaling af sygedagpenge, at der er tale om fuld uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Det følger af reglerne, at sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor den pågældende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du blev presset af kommunen til at gå op i arbejdstid og stille dig til rådighed for din a-kasse.

Det oplyste kan efter vores opfattelse ikke føre til en anden vurdering af sagen. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Du har anført, at Beskæftigelsesankenævnet ikke har forholdt sig til, om udbetalingen af sygedagpenge kunne forlænges efter forlængelsesmulighederne. Der er efter din opfattelse dokumentation for, at du har et skånebehov og en nedsat arbejdsevne, og at kommunen derfor ikke burde have henvist dig til at stå til rådighed i din a-kasse.

Vi skal hertil bemærke, at retten til sygedagpenge ifølge reglerne er betinget af, at en person er fuld uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Hvis den pågældende ikke kan anses for fuld uarbejdsdygtig, vil den pågældende heller ikke kunne få forlænget sygedagpengeudbetalingen efter forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens § 27.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron