Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

dagpenge efter revalidering

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

dagpenge efter revalidering

Indlægaf P2248 » man nov 21, 2016 6:45 am

Jeg har været på revalidering i godt 1 1/5 år..
Når man så skal regne ud om jeg kan få dagpenge efter endt revalidering , skal man så regne revaliderings perioden med?
Har hørt at det er en "død" Periode som ikke skal regnes med , fordi man ikke må være dårligere stillet efter revalidering??
Kan det passe.
Kh P
P2248
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: man nov 21, 2016 6:27 am

Re: dagpenge efter revalidering

Indlægaf Louise Schelde » tors dec 01, 2016 8:12 pm

Kære P2248,

Beskæftigelseskravet i Lov om arbejdsløshedsforsikring beregnes på baggrund af indberettede løntimer i henhold til § 53. Perioder der ikke medregnes som løntimer fremgår af stk. 3. Med den nævnte § 54 i stk. 3 menes 18 måneders erhvervsuddannelse. Opfyldes betingelserne i stk. 3 kan der ses bort fra hovedreglen om beskæftigelseskravet i stk. 1 og 2.

Perioder der efter stk. 6 kan forlænge perioden for optjening af beskæftigelseskravet kan ligeledes nævnes.

Det skal bemærkes, at lovændringer omkring bl.a. §§ 53-54 træder i kraft den 02.01.2017.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen


§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, jf. dog § 54.
Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1, nævnte perioder er endvidere betinget af,
1) at et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller
2) at et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.258 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 3. Ved opgørelsen af perioderne i stk. 2 medregnes tidsrum, hvori medlemmet
1) har været indkaldt til aftjening af værnepligt, været ansat på værnepligtslignende vilkår eller forrettet frivillig tjeneste ifølge kontrakt med forsvaret,
2) har gennemført en uddannelse af den i § 54 nævnte art,
3) har udøvet kommunalt hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand eller været medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet eller regeringen.

Stk. 4. Kun indberettede løntimer m.v., jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3, jf. dog § 52, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af arbejdskravet i stk. 2. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.
Stk. 5. Retten til dagpenge ophører, når medlemskabet ophører, jf. § 43.
Stk. 6. De i stk. 2 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold:
1) Perioder med sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed,
2) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service eller alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
3) perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service,
4) perioder, hvor et beskæftiget medlem får udbetalt ydelser under uddannelse efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren,
5) perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
6) perioder med orlov efter lov om børnepasningsorlov eller
7) perioder med ansættelse i seniorjob efter lov om seniorjob.

Stk. 7. De i stk. 2 angivne perioder, inden for hvilke beskæftigelseskravet skal være opfyldt, forlænges ud over 2 år, jf. stk. 6, med den resterende periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service.
Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om opgørelse af beskæftigelseskravet efter denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om, at indberettede løntimer, der ligger delvis i en medlemsperiode, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i forhold til medlemsperiodens længde inden for indberetningsperioden. Der kan ligeledes fastsættes regler om, at løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, i hvilken ledigheden indtræder, kan medregnes, hvis de har betydning for opfyldelsen af beskæftigelseskravet. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm


Tilbage til Juridisk forum til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron