Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Kontanthjælp - sanktion - rimelig grund

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Kontanthjælp - sanktion - rimelig grund

Indlægaf Louise Schelde » lør jan 09, 2021 12:21 pm

Ankestyrelsens principmeddelelse 92-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - sanktioner - rimelig grund - udnyttelse af arbejdsmuligheder - lønnet arbejde

Principmeddelelsen fastslår


En borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder til at deltage i tilbud og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og til at møde til samtaler i jobcenteret eller hos anden aktør.

Kommunen skal foretage fradrag i hjælpen, hvis en borger uden rimelig grund udebliver fra et tilbud eller en samtale. Det er dog en betingelse for, at kommunen kan sanktionere borgeren for at udeblive fra et tilbud eller en samtale, at borgeren har undladt at opfylde pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Udeblivelse på grund af lønnet arbejde

Kommunen må ikke sanktionere en borger for at være udeblevet fra et tilbud eller en samtale uden en rimelig grund, når udeblivelsen skyldes, at borgeren har udført lønnet arbejde. Det skyldes, at borgeren opfylder pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder, når borgeren udfører lønnet arbejde på det tidspunkt, hvor borgeren skulle deltage i et tilbud eller møde til en samtale.

Lønnet arbejde går forud for borgerens pligt til at deltage i et tilbud eller møde til en samtale.

I den konkrete sag var borgeren udeblevet fra et tilbud. Borgeren begrundede udeblivelsen med, at han havde været på arbejde som tolk. Kommunen vurderede, at borgeren var udeblevet uden en rimelig grund. Kommunen lagde i afgørelsen vægt på, at arbejde ikke er omfattet af de undtagelser fra pligten til at stå til rådighed, der er fastsat i loven. Kommunen bad derudover borgeren om at indsende dokumentation for, at han havde været på arbejde på tidspunktet, hvor han skulle deltage i tilbuddet. Kommunen havde i den forbindelse ikke vejledt om konsekvenserne af borgerens manglende medvirken, herunder at der ville blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en borger, der udfører lønnet arbejde, opfylder pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder. Kommunen skulle således ikke vurdere, om der var tale om en rimelig grund til at udeblive.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste sagen, fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst.

Baggrund for at behandle sagen principielt:

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at fastslå, at pligten for en modtager af hjælp til forsørgelse til at udnytte sine arbejdsmuligheder, kan opfyldes ved at udføre lønnet arbejde.

Gældende regler

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019.

• § 13, stk. 1, om borgers pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder

• § 13, stk. 7, om undtagelser fra pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder

• § 36, stk. 1, om sanktion for udeblivelse fra tilbud

• § 37, stk. 1 og 2, om sanktion for udeblivelse fra samtale.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

J.nr. 19-40970

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 28. februar 2019.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, behandle sagen efter de retningslinjer, der er angivet nedenfor.

Kommunen vil kontakte dig.

Vi kritiserer, at kommunen ikke har overholdt fristen på 4 uger for at genvurdere afgørelsen. Det fører dog ikke til et andet resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har udnyttet dine arbejdsmuligheder ved at udføre lønnet arbejde.

Vi vurderer, at sagen ikke er oplyst nok til, at vi kan afgøre, om kommunen har haft ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp, fordi du er udeblevet fra dit tilbud den 15. januar 2019, den 1. februar 2019, den 5. februar 2019, den 8. februar 2019, den 11. februar 2019, den 15. februar 2019 og den 25. februar 2019, svarende til 7 dages fravær.

Vi vurderer i den forbindelse, at der mangler oplysninger om, hvorvidt dine udeblivelser skyldes, at du har været på arbejde på de tidspunkter, hvor du skulle være mødt i dit tilbud.

Vi vurderer, at de manglende oplysninger udgør en væsentlig del af kommunens beslutningsgrundlag, og at de derfor skal indgå i den vurdering, som kommunen skal foretage, når den skal afgøre sagen. Oplysningerne vil derfor kunne have væsentlig betydning for afgørelsens resultat.

Vi vurderer også, at kommunens muligheder for at oplyse sagen ikke er udtømte.

Vi vurderer derfor, at kommunen ikke har været berettiget til at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Vi lægger vægt på, at kommunen har henvist dig til et tilbud hos XX i perioden fra den 7. januar 2019 til den 19. april 2019.

Vi lægger også vægt på, at du er udeblevet fra tilbuddet den 15. januar 2019, den 1. februar 2019, den 5. februar 2019, den 8. februar 2019, den 11. februar 2019, den 15. februar 2019 og den 25. februar 2019, svarende til 7 dages fravær.

Vi lægger videre vægt på din oplysning om, at du ikke er mødt i tilbuddet de pågældende dage, fordi du har arbejdet som tolk.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har vurderet, at arbejde ikke er en rimelig grund til at udeblive fra et tilbud.

Vi lægger herefter vægt på, at der i sagen ikke er oplysninger om, hvornår du har været på arbejde som tolk, og om arbejdet er udført på et tidspunkt, hvor du skulle være mødt i dit tilbud.

Vi er opmærksomme på, at kommunen har vurderet, at der ikke er dokumentation for, at du har været på arbejde. Kommunen har i brev af 9. april 2019 bedt dig om dokumentation for, at du har arbejdet som tolk.

Vi lægger dog vægt på, at kommunen ikke i den forbindelse har oplyst dig om konsekvenserne, hvis du ikke medvirker til sagens oplysning.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal indhente dokumentation for, hvornår du har udført arbejde som tolk i januar 2019 og februar 2019. Kommunen kan bede dig medvirke til sagens oplysning. Kommunen skal i den forbindelse vejlede dig om, hvilke oplysninger der vil være relevante at fremskaffe. Hvis kommunen kan indhente oplysningerne med samtykke, skal kommunen bede om dit samtykke til at indhente oplysninger.

Oplysningerne kan for eksempel blive indhentet hos dig i form af dine lønsedler.

Kommunen skal vejlede dig om konsekvenserne, hvis du ikke medvirker til sagens oplysning.

Kommunen skal på baggrund af oplysningerne foretage en ny vurdering af, om du har opfyldt din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder ved at udføre arbejde som tolk den 15. januar 2019, den 1. februar 2019, den 5. februar 2019, den 8. februar 2019, den 11. februar 2019, den 15. februar 2019 og den 25. februar 2019.

Ud fra det skal kommunen afgøre sagen igen.

Kommunen skal i den forbindelse være opmærksomme på, at kommunen ikke kan foretage fradrag i din kontanthjælp, hvis du er udeblevet fra dit tilbud på grund af lønnet arbejde. Det skyldes, at du herved har opfyldt din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder.

Hvis kommunen afgør sagen til ugunst for dig, skal kommunen beskrive i afgørelsen, hvad der er indgået af hovedhensyn og faktiske oplysninger i vurderingen.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne

Efter reglerne har en modtager af hjælp til forsørgelse pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herunder til at deltage i tilbud.

Efter reglerne skal kommunen kun foretage fradrag i hjælpen, hvis en person udebliver fra et tilbud uden en rimelig grund. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvist.

Pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder omfatter også lønnet arbejde.

Efter reglerne har kommunen ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan afgøre sagen.

Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Kommunen kan hente visse oplysninger med samtykke fra den, der søger om eller får hjælp. Andre oplysninger kan indhentes uden samtykke.

Hvis borgeren ikke medvirker ved sagens oplysning, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke.

Kommunen skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Der er enighed om afgørelsen.
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til kontanthjælp

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron