Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

Ret og pligt - ledighedsperiode

Læs om sager fra den virkelige verden og bliv klogere på din egen situation.

Ret og pligt - ledighedsperiode

Indlægaf Louise Schelde » ons sep 05, 2012 6:24 pm

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om ret og pligt i en ledighedsperiode. For yderligere information læs principafgørelse nummer 132-12.

"Resumé:
Principafgørelsen fastslår
En ledig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og har ret til/krav på et nyt tilbud, hver gang der har været seks måneders sammenlagt ledighed.

Pligt til tilbud
Den ledige har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden. Det følger af § 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ret til tilbud
Hvis den ledige er omfattet af persongruppen i § 89, stk. 1, skal den ledige mindst påbegynde et nyt tilbud, hver gang der har været seks måneders ledighed.

Reglen betyder ikke, at den ledige må afvise tilbud, indtil der har været seks måneders ledighed.

§§ 84 og 89 vedrører personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring, m.v.

Afgørelse:
1. Baggrund for at behandle sagen


Ankestyrelsen har antaget sagen for at afklare, hvordan beskæftigelsesindsatslovens § 84 om pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden skal fortolkes, sammenholdt med beskæftigelsesindsatslovens § 89 om ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter seks måneders sammenlagt ledighed.

2. Reglerne

§ 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fastslår, at den ledige på arbejdsløshedsdagpenge har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden.

Efter § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har den ledige på arbejdsløshedsdagpenge, der har afsluttet første tilbud, ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud efter seks måneders sammenlagt ledighed.

Lovbemærkningerne til § 89, stk. 1 henviser til § 32 e for ledige under 25 år, og § 33, stk. 5, for ledige over 25 år i den nu ophævede lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Efter disse bestemmelser havde den ledige ret til tilbud, hver gang den ledige havde modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder.

Efter § 30 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som er afløst af § 84, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, havde den ledige pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden. Den samlede aktivering for den enkelte ledige skulle udgøre mindst 75 procent af aktivperioden.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 33, stk. 5, som blev indsat i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik senere end § 30, at principperne om ret og pligt til tilbud opretholdtes, men at kravet om 75 procent aktivering blev ophævet og erstattet af et nyt minimumskrav, hvorefter der var ret til tilbud efter sammenlagt seks måneders ledighed.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i din sag om fortolkningen af § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sammenholdt med § 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om fortolkningen af § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, sammenholdt med § 89 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, om ret og pligt til at påbegynde nyt tilbud efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Resultatet er:

• Du har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi har alene behandlet spørgsmålet om din pligt til at tage imod tilbud.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden.

Efter § 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har den ledige pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden.

Efter § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har den ledige, der har afsluttet første tilbud, ret og pligt til at påbegynde et nyt tilbud efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Vi vurderer, at § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en minimumsregel, som skal fortolkes i overensstemmelse med § 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at du har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden.

Vi har lagt vægt på, at lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har afløst lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er ikke længere gældende.

Lovbemærkningerne til § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats henviser til § 32 e, for ledige under 25 år, og § 33, stk. 5, for ledige over 25 år, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Efter disse bestemmelser havde den ledige ret til tilbud, hver gang den ledige havde modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt 6 måneder.

Efter § 30 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som er afløst af § 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, havde den ledige pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden. Den samlede aktivering for den enkelte ledige skulle udgøre mindst 75 procent af aktivperioden.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 33, stk. 5, som blev indsat i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik senere end § 30, at principperne om ret og pligt til tilbud opretholdtes, men at 75 procent-kravet ophævedes og erstattedes af et nyt minimumskrav, hvorefter der var ret til tilbud efter sammenlagt 6 måneders ledighed.

Vi vurderer, at § 33, stk. 5, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik var en minimumsregel, på trods af at dette ikke fremgik direkte af bestemmelsens ordlyd.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at der var tale om et minimumskrav.

Vi vurderer, at § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligeledes er en minimumsregel, på trods af at dette ikke fremgår direkte af bestemmelsens ordlyd.

Vi har lagt vægt på, at § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har afløst § 33, stk. 5, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, samt at lovbemærkningerne til § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats henviser til denne bestemmelse.

At der er indsat en bestemmelse om, at den ledige har pligt til tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed kan ikke ændre herved.

Bestemmelsen i § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver således den ledige ret og pligt til tilbud, senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Da bestemmelsen i § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en minimumsregel, er det vores vurdering, at den skal fortolkes i overensstemmelse med § 84, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således at den ledige har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, og således at tilbuddet skal gives senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

Bemærkninger til klagen:

Du har i klagen blandt andet anført, at der i ordlyden af § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hverken står ”senest” eller andet, der kan begrunde, at bestemmelsen skal fortolkes som en minimumsregel.

Vi bemærker, at det anførte er indgået ved sagens behandling men ikke kan føre til en ændret vurdering. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Du har endvidere anført, at § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en nyere regel end § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt at § 89, stk. 1, er en speciel regel i forhold til § 84. § 89, stk. 1, går derfor forud for § 84.

Det er korrekt, at § 33, stk. 5, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som svarer til bestemmelsen i § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er en nyere bestemmelse end § 30 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som svarer til § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er dog vores vurdering, at § 89, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er en minimumsregel, som skal fortolkes i overensstemmelse med § 84 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og der er derfor ikke tale om, at § 89, stk. 1, går forud for § 84.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen i øvrigt."
Louise Schelde
 
Indlæg: 2087
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Tilbage til Cases til dagpenge

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 0 gæster

cron